Bytt strømavtale og spar penger

Sammenlign strømavtaler og finn strømleverandøren som passer best til deg

I følge Forbrukerrådet kan de fleste av oss spare opptil 30% av sine strømkostnader ved å skifte strømleverandør. Vi har samlet noen av de mest populære leverandørene på markedet for strøm for å gjøre det enklere å finne en bra strømavtale.

Spotpris er den historisk billigste avtaleformen og det er Gratis å bytte strømleverandør.

Årlig forbruk:
 • Agva Spot-Kampanje
  Agva Spot-Kampanje
  • 8 øre tilbake på strømbruken 1 mån
  • Ingen bindingstid
  • Gjelder nye kunder og kunder uten et aktivt kundeforhold siste 12 mån
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr -96,77
  total øre/kWt: -0,60
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: -8 øre per kWt
  • Månedspris: 0 kr
  • Pris på papirfaktura: 9,90 kr
 • Standard spotavtale privat
  Standard spotavtale privat
  • 0 kr i påslag på strømbruken
  • Kun 49 kr i månedlig abonnementspris
  • Gjelder for nye og eksisterende kunder
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 60,33
  total øre/kWt: 0,38
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 1,90 øre per kWt
  • Månedspris: 35 kr
  • Pris på papirfaktura: 0 kr
 • Smart strømavtale
  Smart strømavtale
  • Spotpris Maks 2 øre/kWt
  • Fastbeløp 39 kr
  • Ingen bindingstid eller bruddgebyr
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 88,33
  total øre/kWt: 0,55
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 2,95 øre per kWt
  • Månedspris: 49 kr
  • Pris på papirfaktura: 0 kr
 • Å Spotpris
  Å Spotpris
  • Månedspris o kr
  • 4,95 øre/kWh i påslag på strømbruken
  • 200 kr i velkomstrabatt
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 149,40
  total øre/kWt: 0,93
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 6,90 øre per kWt
  • Månedspris: 49 kr
  • Pris på papirfaktura: 8,40 kr
 • Spotpris
  Spotpris
  • Spotpris - Følger timesprisen på strøm
  • Ingen bindingstid
  • Påslag på 5,62 øre
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 143,68
  total øre/kWt: 0,90
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 5,62 øre per kWt
  • Månedspris: 61,25 kr
  • Pris på papirfaktura: 7,50 kr

Det er over 100 ulike strømleverandører på markedet i Norge. Vi har tatt et utvalg av de mest populære aktørene for å gjør det litt enklere å få finne best mulig strømavtale til ditt behov.

Hvordan velger du rett strømavtale?

Når du skal velge en strømavtale bør du finne ut hvilken type strømavtale du ønsker. Det finnes i hovedsak 3 ulike typer av strømavtaler, spotpris, variabel pris og fast pris. Når du har funnet ut hvilken type av avtale du ønsker så kan du finne selskapet med den avtalen du liker best.

Med spotpris får du den aktuelle prisen for strøm på børsen, det vil si markedsprisen, avregnet time for time. Markedsprisen, eller spotprisen, er lik for alle. Alle strømselskaper kjøper strøm på det samme stedet så du får ikke billigere eller dyrere strøm hos den ene eller den andre strømleverandøren. Det som har noe å si for prisen for deg som kunde er påslaget fra strømleverandøren. Påslaget varierer fra strømleverandør til strømleverandør.

Spotpris er mindre forutsigbar enn de andre avtalene men på sikt har den vist seg å være den rimeligste. Variabel pris er litt dyrere på sikt men har mer forutsigbarhet ettersom at prisen oppdateres hver 14e dag i stedet for hele tiden. Fastpris er normalt dyrest på sikt men er mest forutsigbar, fordi du vet hvilken pris du kommer til å betale gjennom hele året.

Hvis du ønsker rimeligst strøm over tid bør du velge en spotprisavtale og hvis du ønsker en pris som ikke varierer så mye eller er forutbestemt velger du en variabel eller fastprisavtale.

Hvorfor er spotpris normalt billigst over tid?

Anledningen til at spotpris normalt er billigst over tid er at du alltid kjøper strømpris til markedsprisen. Over tid vil du mest sannsynlig ikke klare å kjøpe strøm smartere enn markedet. Hvis du går for variabel eller fast pris legger strømselskapet på en risk premie i prisen. Det vil si at de legger på en beregnet sum på prisen for å minimere sannsynligheten at de faktisk taper penger på strømmen de selger. Så hvis du på lang sikt velger avtaler der det er en risikopremie priset inn vil du mest sannsynlig ende opp med å betale mer for strømmen.


Hvilke ulike typer av strømavtaler finnes det?

Det finnes i hovedsak 3 ulike typer av strømavtaler, spotpris, variabel pris og fastpris. Spotpris har historisk sett vist seg å være den billigste avtaletypen. Den enkle forklaringen er at hvis en aktør skal ha en satt pris frem i tid settes prisen slik at de håper å ha marginer på sine innkjøp. Da må prisen frem i tid settes høyere enn antatt innkjøpspris, dvs over spotprisen. Så hvis du gambler på å få rimeligere pris på variabel pris eller fastpris har du odden litt mot deg hele tiden ettersom ingen vet om prisen på strøm kommer til å gå opp eller ned i fremtiden.

Spotpris

Med Spotpris på strøm betaler du den faktiske markedsprisen for strøm time for time plus et påslag til strømleverandøren. Spotprisen er lik for alle strømleverandører i hele landet men påslaget strømleverandørene tar varierer, derfor kan prisen på en spotprisavtale hos ulike leverandører har ulik pris. Derfor kan det lønne seg å bytte strømavtale, selv om du allerede har en spotprisavtale.

Priset på strøm varierer hele tiden og normalt er det billigere strøm om sommeren og litt dyrere på vinteren fordi økt bruk av strøm på vintertid normalt gir høyere spotpriser. Spotpris har vært den rimeligste har vært den rimeligste måten å kjøpe strøm på historisk sett.

Variabel pris

Med variabel pris, eller standard variabel pris som det også kalles, bestemmes strømprisen av strømleverandøren basert på den kortsiktige prisen i strømmarkedet. Prisen varierer over tid og kan oppdateres hver 14e dag. Hvis strømselskapet skal endre prisen må de varsle prisendring 14 dager på forkant, dersom strømprisen blir satt opp. Strømleverandøren bestemmer prisen som vil variere i takt med spotprisen. Variabel strømpris har vist seg å være i gjennomsnitt ca 3 – 6 øre dyrere pr. kWh enn spotprisen over tid. Variabel strømpris gir litt mindre svingninger i priset på strøm, men totalt sett blir det normalt litt dyrere enn spotpris.

Fast pris

En fast strømpris avtale gir det samme strømpris i hele året. Prisen blir den samme uansett om spotprisen går ned eller opp. Hvis du ønsker å ha en forutsigbar strømpris er fastpris en grei avtaletype. Fast pris har i de siste årene gitt en høyere pris på strøm enn spotpris.

Strømprisene har den siste tiden vært rekordhøye, og det er ingen grunn til å tro at vi vil få billig strøm med det første. Desto viktigere blir det å velge riktig strømleverandør slik at dine strømutgifter blir holdt til et minimum av det som er nødvendig.

Nettleie kan ikke byttes

Nettleie på strømmen betaler du til det strømselskap som eier strømnettet i ditt område der du bor. Dette betyr at det ikke er konkurranse på nettleien da du rett og slett ikke kan velge leverandør for nettleie.

I praksis skal nettleien gi det lokale nettselskapet inntekter til å dekke inn kostnadene ved transport av strøm, gitt at de har en effektiv drift, utnyttelse og en utvikling av nettet. Nettselskapet bestemmer selv prisen på nettleien, men RME (Reguleringsmyndigheten) kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder.

Nyheter og artikler

Hvordan kan du spare strøm?

Det finnes mange måter å spare strøm. Oppvarming står for ca 50% av strømforbruket i Norge, så det er her det finnes mest å hente. Les vår artikkel 15 tips til strømsparing.

Hvor settes prisen på strøm?

Prisen på strøm settes på den skandinaviske strømbørsen Nordpool. Prisen på strøm endres hver time alt ettersom tilgang og etterspørsel på strøm endres seg.

Billig strøm - Byttstrømmen.no

Hva består strømregningen av?

Strømregningen består av 4 ulike deler: strømprisen, påslaget, nettleien og avgifter. Den prisen du selv kan påvirke på din strømregning er strømprisen og påslaget. Prisen du får her fra de ulike aktørene på markedet varierer og det er her du kan spare penger gjennom å bytte til en leverandør som leverer billigere strømpris.

Strømprisen er prisen som strømprodusentene betaler fra strømbørsene til enhver tid.

Påslaget er det prisen strømleverandørene tar betalt for å tilby sine strømprodukter og tjenester til deg. Påslaget består av pris per kWh eller et fast månedsbeløp. Noe av påslaget går i tillegg til å betale lovbestemte elsertifikater.

Nettleien er det du betaler for at nettselskapet skal frakte strømmen til huset ditt. Nettleien er delt inn i et fast ledd og et variabelt ledd som avhenger av hvor mye strøm du bruker. Prisen på nettleien avhenger også av hva det koster å bygge og drifte strømnettet i din region.

Avgiftene på din strømregning består av elavgift, Enova-avgift og merverdiavgift. Nettselskapene krever inn avgiftene på vegne av myndighetene. Deler av landet er fritatt for noen av avgiftene.

Noen strømleverandører tilbyr å få alle kostnader på en faktura. Dette kalles gjennomfakturering. Les Hvorfor strømregningen er så høy nå.


Hva bruker vi strøm på?

Hvis du vil spare penger på strømforbruk kan det være interessant å se på hvilke områder som har mest strømforbruk. Det er på de områdene du bruker mest strøm du har mest penger å spare på å bruke litt mindre strøm.

Slik ser det gjennomsnittlige strømforbruket ut i Norge i følge energinorge.

Oppvarming 53%
Varmtvann 13%
Kjøkken 11%
Belysning 9%
Elbillading 8%
Vask og tørk 4%
TV og elektronikk 2%

Strømleverandører

Å Strøm, Kraftriket, Los, Agva Kraft, Statkraft, Tibber, Fortum, Haugaland Kraft Energi, Helgeland Kraft, GNP Energy, Glitre Energi, Gudbrandsdal Energi, Ishavskraft, Polar Kraft, NTE Marked, SkandiaEnergi, TrøndelagKraft, Eidefoss Strøm, Hallingkraft, Hammerfest Energi, Hurum Kraft, ISE Indre Salten Energi, Istad Kraft, Kvam Kraftverk, NordlysEnergi, Rauma Energi Kraft, Smart Energi, Wattn og Tinde Energi.

Nettleverandører av strøm

Elvia, Indre Salten Energi, Sognekraft, Troms Kraft og Eidsiva Energi.

Andre strømselskaper

Nord Pool.

Strømselskaper

Her finner du en liste over alle strømleverandører i Norge.


Trenger du finansiering. Her kan du sammenligne forbrukslån og kredittkort.


Slik kan du spare strøm gjennom å bruke strømmen mer effektivt i hjemmet

Her har vi noen enkle tips for hvordan du kan spare strøm på vinteren eller under alle årets dager.

1. Senk innetemperaturen med 1 grad og spar ca 5% av kostnadene til oppvarming.
Oppvarming er det vi bruker mest strøm på. Det anbefales å ha en innetemperatur på 18 – 21°C. For hver grad du senker innetemperaturen sparer du cirka fem prosent av kostnadene til oppvarming. Kanskje du ikke trenger å varme opp alle rommene til en hver tid eller kanskje kan du sette på deg en ekstra genser hvis det er litt kjølig?

2. Bruk mindre strøm på morgenen og ettermiddagen når strømmen er dyrest.

3. Bruk tidsstyring av varmekildene.
Hvis du bruker tidsstyring på strømbruken din kan du spare strøm ved å bruke varme kun når du trenger det. Du kan også time inn å bruke strøm de deler av dagen da strømmen er rimeligere. Enten kan du styre temperaturen sentralt for hele boligen eler du kan styre temperaturen rom for rom.

4. Trekk for gardinene når det blir kveld.
Gardinene i boligen din reduserer varmetapet når de er trekket for. Det fungerer som en isolasjon i boligen. Hvis det er kaldt ute kan det ha ganske så god effekt, litt avhengig av hva slags gardiner du har i din bolig.

5. Når du lufter, luft kort og kjapt slik at huset ikke blir kjølt ned. Da tar det mye energi til å varme det opp igjen.

6. Skru av lys og varme i rom som ikke er i bruk. og skru av varmekilder du ikke har behov for hvis du ikke er hjemme eller skall vekk. Viktig er å ikke skru av varmen så mye at rørene fryser i huset ditt. Det bør ikke være mindre enn 15 grader i huset.

7. Fyll alltid opp vaskemaskinen og oppvaskmaskinen innen du kjører de. Maskinene bruker omtrent like mye energi uansett hvor fulle de er.

8. Bruk LED-pærer eller sparepærer også utendørs og i kalde rom.
En vanlig lyspære omdanner kun cirka 5 prosent av energien til synlig lys, resten blir til varme. I en sparepære blir 80 prosent av energien til lys, og de varer mye lengre.

Andre måter å spare energi på er å fyre med ved, hvis det passer i huset, ta kortere dusjer, bruke tørketrommelen mindre osv.