Faktorer for fremtidige strømpriser

I Sverige har det vært en betydelig nedgang i strømprisene de siste dagene. Ifølge sifrene fra elbørsen Nordpool vil spotprisen i morgen, mai-dag i 2023, være betydelig billigere enn dagens priser. Spotprisen vil ligge på 8,8 øre per kilowattime i alle fire strømområder. Mellom klokken 02.00 og 05.00 vil prisen være enda lavere, nemlig 0 øre per kilowattime.

Dette kan påvirke strømprisene også i Norge, ettersom Norge er en del av det europeiske kraftmarkedet, og prisen på strøm påvirkes av faktorer som internasjonale markedsforhold, tilgang til kraftproduksjon og forbruk, samt politiske og økonomiske forhold i Europa. Dermed kan endringer i strømprisen i andre europeiske land også påvirke strømprisene i Norge. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva som påvirker strømprisene i Norge og hva som kan forventes i fremtiden.

En av de viktigste faktorene som vil påvirke strømprisene i Norge i fremtiden er snøsmelting. Vi har allerede sett hvordan snøsmelting i fjellene fører til økte vannmengder i elvene våre. Dette gir oss mer vannkraft, som er den største kilden til strøm i Norge. Men når det kommer for mye vann på en gang, kan det føre til oversvømmelser og skade på infrastruktur, noe som kan føre til høyere priser.

Klimaendringer vil ha stor påvirkningskraft

I følge NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) vil klimaendringer føre til økt flomfare i mange elver i fremtiden. Dette kan føre til økt risiko for oversvømmelser, som igjen kan påvirke kraftsystemet og øke risikoen for avbrudd i strømforsyningen. Dermed kan det føre til høyere strømpriser på sikt.

En annen faktor som vil påvirke strømprisene i fremtiden er varmere vær. Dette kan føre til mindre snøsmelting og mindre vannkraftproduksjon. Samtidig vil varmere vær øke etterspørselen etter strøm til kjøling, noe som kan føre til høyere priser.

Ifølge en rapport fra NVE vil klimaendringer føre til økt etterspørsel etter strøm til kjøling og redusert etterspørsel etter oppvarming i årene fremover. Dette kan føre til økt press på kraftsystemet og øke risikoen for avbrudd i strømforsyningen. Dermed kan det føre til høyere strømpriser på sikt.

Importert strøm kan senke prisene

Billig importert strøm er også en faktor som vil påvirke strømprisene i Norge i fremtiden. Norge importerer allerede strøm fra andre land i Europa når det er behov for det. Men hvis andre land produserer mer strøm enn de trenger, kan de selge overskuddet til Norge til en lavere pris enn vi kan produsere den selv. Dette kan føre til lavere priser på kort sikt, men det kan også føre til at vi blir mer avhengige av importert strøm og dermed mer sårbare for svingninger i prisene.

En annen faktor som vil påvirke strømprisene i fremtiden er utbyggingen av nye energikilder. Norge har allerede utviklet mye av sitt potensial for vannkraft, men det er fortsatt mye potensial for vind- og solenergi. Hvis disse energikildene blir billigere å produsere, kan det føre til lavere priser på strøm i fremtiden.

Politikerene har mye å si for framtidige strømpriser

Til slutt vil det politiske klimaet spille en rolle i fremtidige strømpriser. Hvis politikerne bestemmer seg for å øke avgiftene på strøm, vil det føre til høyere priser for forbrukerne. Men hvis de innfører insentiver for å produsere mer fornybar energi, kan det føre til lavere priser på sikt.

Regjeringen har nylig varslet endringer i strømstønadsordningen for å gjøre den mer forutsigbar og treffsikker. I forbindelse med revidert budsjett for 2023 foreslås det at strømstønaden fra og med september 2023 skal basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt, og at ordningen forlenges ut 2024.

Beregning av strømstønad har så langt vært basert på gjennomsnittlig markedspris (elspotpris) for måneden i det prisområdet husholdningen tilhører. Endringene som er foreslått vil gjøre at beregningen av strømstønad fra og med september 2023 skal basere seg på spotprisen time for time. Det vil gis stønad for hver enkelt time elspotprisen i området kunden tilhører er over 70 øre per kilowattime. Stønadsgraden økes til 90 prosent fra og med juni 2023, og strømstønaden foreslås forlenget ut 2024. En husholdning vil fortsatt få støtte til strømforbruk på opptil 5 000 kilowattimer per måned.

Det er ventet at en strømstønadsordning med timesoppløsning fra september 2023 vil gi høyere utbetalinger enn en ordning basert på månedssnitt. Med timesoppløsning vil husholdningene få dekket en større andel av prisen i høypristimene sammenlignet med i dag. Regjeringen anslår at utbetalingene i 2023 vil være omtrent 18 milliarder kroner, og stønadsgraden vil være på 80 prosent for april og mai og 90 prosent for resten av året.

Endringene i strømstønadsordningen er en del av regjeringens bredere mål om å sikre en stabil energiforsyning til en rimelig pris for forbrukerne. Det er også viktig å merke seg at politiske beslutninger vil spille en rolle i fremtidige strømpriser. Hvis politikerne bestemmer seg for å øke avgiftene på strøm, vil det føre til høyere priser for forbrukerne. Men hvis de innfører insentiver for å produsere mer fornybar energi, kan det føre til lavere priser på sikt.

I sum vil flere faktorer spille en rolle i fremtidige strømpriser. Det er vanskelig å forutsi nøyaktig hva som vil skje, men en ting er sikkert – prisene vil variere. Som forbrukere er det viktig å være klar over hva som påvirker prisene, slik at vi kan ta informerte valg om våre energibehov.

Det er viktig å merke seg at Norge er en del av det europeiske kraftmarkedet, og at prisen på strøm påvirkes av faktorer som internasjonale markedsforhold, tilgang til kraftproduksjon og forbruk, samt politiske og økonomiske forhold i Europa. Dermed kan endringer i strømprisen i andre europeiske land også påvirke strømprisene i Norge.

Tips for å spare strøm

For å bidra til å stabilisere strømprisene i fremtiden er det viktig at vi fortsetter å utvikle og investere i fornybar energi og energieffektiviseringstiltak. Dette vil redusere vår avhengighet av importert strøm og bidra til å sikre en stabil energiforsyning til en rimelig pris for forbrukerne.

Å redusere strømforbruket er ikke bare bra for lommeboken, men også for miljøet. Ved å ta noen enkle tiltak kan vi alle bidra til å redusere energiforbruket og dermed redusere den totale belastningen på strømnettet. Her er noen flere tips for å spare strøm:

  • Skru av lys og elektroniske enheter når de ikke er i bruk

Dette er et av de mest grunnleggende tiltakene for å spare strøm. Å slå av lys og elektroniske enheter når de ikke er i bruk kan redusere energiforbruket betydelig. Det er også lurt å velge energieffektive lyskilder som LED-lys eller sparepærer.

  • Bruk tidsur på lys og elektroniske apparater for å begrense bruken

Bruk av tidsur kan være en effektiv måte å begrense bruken av lys og elektroniske apparater. Tidsur kan enkelt installeres på stikkontakter eller direkte på apparater, slik at de slår seg av automatisk etter en viss tid.

  • Unngå å bruke tørketrommel og heller henge opp klærne til tørk

Tørketrommelen bruker mye energi, og det er lurt å unngå å bruke den hvis det er mulig. Å henge opp klærne til tørk kan være like effektivt og det er en gratis måte å tørke klærne dine på.

  • Senk temperaturen på varmtvannsberederen til 60 grader Celsius

Senking av temperaturen på varmtvannsberederen kan redusere energiforbruket og samtidig spare deg penger på strømregningen. En temperatur på 60 grader Celsius er tilstrekkelig for de fleste behov.

  • Installer termostatventiler på radiatorene for å justere temperaturen i hvert rom individuelt

Termostatventiler kan justere temperaturen i hvert rom individuelt og er en effektiv måte å redusere energiforbruket på. Dette kan være spesielt nyttig hvis noen rom i huset ikke brukes så mye.

  • Invester i energieffektive hvitevarer og elektronikk med høy energieffektivitet (A++ eller bedre)

Energieffektive hvitevarer og elektronikk med høy energieffektivitet kan være en god investering på lang sikt. Disse produktene bruker mindre strøm og kan spare deg for mye penger på strømregningen over tid.

  • Installer solfilm på vinduene for å redusere varmeinngangen om sommeren

Installer solfilm på vinduene kan redusere varmeinngangen om sommeren og dermed redusere behovet for å bruke aircondition. Dette kan spare deg for mye penger på strømregningen om sommeren.

Husk at selv små endringer kan gjøre en stor forskjell når det gjelder å spare strøm. Ved å ta noen enkle tiltak kan vi alle bidra til å redusere energiforbruket og dermed redusere vår avhengighet av fossile brennstoffer.