Strømpris

Se dagens strømpris – sammenlign strømavtaler og finn billig strøm

Vi har samlet noen av de mest populære leverandørene på markedet for strøm for å gjøre det enklere å finne en bra strømavtale. Finn avtalen som passer best til deg!

Årlig forbruk:
 • Spotpris
  Spotpris
  • Spotpris - Følger timesprisen på strøm
  • Ingen bindingstid
  • Påslag på 5,62 øre
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 143,68
  total øre/kWt: 0,90
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 5,62 øre per kWt
  • Månedspris: 61,25 kr
  • Pris på papirfaktura: 7,50 kr
 • Standard spotavtale privat
  Standard spotavtale privat
  • 0 kr i påslag på strømbruken
  • Kun 49 kr i månedlig abonnementspris
  • Gjelder for nye og eksisterende kunder
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 60,33
  total øre/kWt: 0,38
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 1,90 øre per kWt
  • Månedspris: 35 kr
  • Pris på papirfaktura: 0 kr
 • Agva Spot-Kampanje
  Agva Spot-Kampanje
  • 8 øre tilbake på strømbruken 1 mån
  • Ingen bindingstid
  • Gjelder nye kunder og kunder uten et aktivt kundeforhold siste 12 mån
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr -96,77
  total øre/kWt: -0,60
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: -8 øre per kWt
  • Månedspris: 0 kr
  • Pris på papirfaktura: 9,90 kr
  • 0 kr i månedlig abonnementspris
  • 4,95 øre/kWh i påslag på strømbruken
  • Ingen bindingstid
  Vis detaljer
  inkl. nettleie
  • Avtaledetaljer

  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 0 øre per kWt
  • Månedspris: 0 kr
  • Pris på papirfaktura: 0 kr
 • Smart strømavtale
  Smart strømavtale
  • Spotpris Maks 2 øre/kWt
  • Fastbeløp 39 kr
  • Ingen bindingstid eller bruddgebyr
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 88,33
  total øre/kWt: 0,55
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 2,95 øre per kWt
  • Månedspris: 49 kr
  • Pris på papirfaktura: 0 kr
  • 0 kr i månedlig abonnementspris
  • 4,95 øre/kWh i påslag på strømbruken
  • 200 kr i velkomstrabatt
  Vis detaljer
  inkl. nettleie
  • Avtaledetaljer

  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 0 øre per kWt
  • Månedspris: 0 kr
  • Pris på papirfaktura: 0 kr
  • Månedspris 0 kr
  • 4,95 øre/kWh i påslag
  • Forutsetter digital betaling
  Vis detaljer
  inkl. nettleie
  • Avtaledetaljer

  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 0 øre per kWt
  • Månedspris: 0 kr
  • Pris på papirfaktura: 0 kr
 • Å Spotpris
  Å Spotpris
  • Månedspris o kr
  • 4,95 øre/kWh i påslag på strømbruken
  • 200 kr i velkomstrabatt
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 149,40
  total øre/kWt: 0,93
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 6,90 øre per kWt
  • Månedspris: 49 kr
  • Pris på papirfaktura: 8,40 kr
 • Trønderspot
  Trønderspot
  • Spar penger med våre rabatter og tilbud
  • Rimelig strømavtale over tid
  • Månedlig fastbeløp: kun 39.00 kr/mnd
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 145,99
  total øre/kWt: 0,91
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 5,90 øre per kWt
  • Månedspris: 59 kr
  • Pris på papirfaktura: 8,32 kr

Det er over 100 ulike strømleverandører på markedet i Norge. Vi har tatt et utvalg av de mest populære aktørene for å gjør det litt enklere å få finne best mulig strømavtale til ditt behov.

Hvordan velger du rett strømavtale?

Strømregningen består av strømprisen, påslaget, avgifter og nettleien. Det du kan påvirke er påslaget. Alle selskaper har litt ulike prismodeller for hvordan de priser strømmen

Dette består strømregningen av:

 • strømprisen, dvs prisen på strøm strømselskapene betaler på børsen Nordpool
 • påslaget, prisen strømselskapet legger på i tillegg til strømprisen. Nettselskapene krever inn avgiftene på vegne av myndighetene. Deler av landet er fritatt for noen av avgiftene.
 • avgifter som elavgift, enova-avgift og mva.
 • nettleien er prisen du betaler til det lokale kraftselskapet som har hand om selve infrastrukturen i ditt område, dvs elnettet. Nettleie leverandøren ansvarlig til at du kan få strøm levert til ditt hus. Denne kan du ikke velge selv, men må ta det selskapet som holder til der du bor. Nettleien er delt inn i et fast ledd og et variabelt ledd som avhenger av hvor mye strøm du bruker. Prisen på nettleien avhenger av hva det koster å bygge og drifte strømnettet i din region.

Historisk sett er spotpris den rimeligste avtalen fordi at med spotpris kjøper man strøm til markedspris hele tiden. Spotprisen svinger opp og ned så den er litt mindre forutsigbar enn de andre avtalene men på sikt har den vist seg å være den rimeligste. Variabel pris er litt dyrere på sikt men har mer lit mer forutsigbarhet ettersom at prisen oppdateres hver 14e dag i stedet for hele tiden. Fastpris er normalt dyrest på sikt men er mest forutsigbar, fordi du vet hvilken pris du kommer til å betale gjennom hele året.

Hvorfor er spotpris normalt billigst over tid?

Anledningen til at spotpris normalt er billigst over tid er at med spotpris kjøper du alltid kjøper strømpris til markedsprisen. Over tid vil du mest sannsynlig ikke klare å kjøpe strøm smartere enn svingningene i markedet. Hvis du går for variabel eller fast pris legger strømselskapet på en risk premie i prisen. Det vil si at de legger på en beregnet sum på prisen for å minimere sannsynligheten at de faktisk taper penger på strømmen de selger. Så hvis du på lang sikt velger avtaler der det er en risikopremie priset inn vil du mest sannsynlig ende opp med å betale mer for strømmen totalt sett på lenger sikt.

Hvordan velger du rett strømavtale?

Når du velger strømavtale bør du finne ut hvilken type strømavtale du ønsker. Vil du ha spotpris, variabel pris eller fastpris. Hvis målsetningen er å betale minst mulig for strøm på lang sikt bør du gå for en spotprisavtale. Hvis du målsetningen er å sikre deg en viss pris eller å få en lik pris over tid kan en variabel- eller fastprisavtale være hensiktsmessig.

Det finnes i hovedsak 3 ulike typer av strømavtaler. Spotpris følger hele tiden markedsprisen for strøm.

På strømmarkedet finnes det 3 hovedtypers av strømavtaler:

 • Spotpris – følger hele tiden markedsprisen for strøm.
 • Standard variabel strømpris
 • Fastpris – Prisen er fast i en bestemt tidsperiode mellom noen måneder til flere år.

Spotpris har historisk sett vist seg å være den billigste avtaletypen. Den enkle forklaringen er at hvis en aktør skal ha en satt pris frem i tid settes prisen slik at de håper å ha marginer på sine innkjøp. Da må prisen frem i tid settes høyere enn antatt innkjøpspris, dvs over spotprisen. Så hvis du gambler på å få rimeligere pris på variabel pris eller fastpris har du odden litt mot deg hele tiden ettersom ingen vet om prisen på strøm kommer til å gå opp eller ned i fremtiden.

Spotpris (Strømpris)

Med Spotpris på strøm betaler du den faktiske markedsprisen for strøm time for time pluss et eventuelt påslag til strømleverandøren. Spotprisen er lik for alle strømleverandører i hele landet men påslaget strømleverandørene tar varierer, derfor kan prisen på en spotprisavtale hos ulike leverandører har ulik pris. Derfor kan det lønne seg å bytte strømavtale, selv om du allerede har en spotprisavtale.

Spotpris er normalt rimeligst over tid fordi det er vanskelig å vinne over de uforutsette svingningene i markedet gjennom å signere ulike fastprisavtaler.

Variabel strømpris – Standard variabel pris

Med variabel pris, eller standard variabel strømpris som det også kalles, bestemmes strømprisen av strømleverandøren basert på den kortsiktige prisen i strømmarkedet. Forskjellen mellom spotpris og Variabel pris på strøm er at strømselskapene må varsle sine kunder om prisendringer minst 2 uker i forveien. Dette betyr at hvis strømselskapene skal endre prisen tar det minst 2 uker innen prisen trer i kraft. Så variabel strømpris følger spotprisen med en forsinkelse på minst 2 uker.

Strømleverandøren bestemmer prisen som vil variere i takt med spotprisen. Variabel strømpris har vist seg å være litt dyrere enn spotprisen over tid. For å minimere risikoen for tap må strømselskapene prise inn en risikopremie i priset. Denne risikopremien bidrar til at variabel strømpris er dyrere enn strøm på spotpris over tid.  Variabel strømpris gir litt mindre svingninger i priset på strøm, men blir totalt sett  normalt litt dyrere enn spotpris.

Fast pris (Strømpris)

En fast strømpris avtale gir det samme strømpris i hele året. Prisen blir den samme uansett om spotprisen går ned eller opp. Hvis du ønsker å ha en forutsigbar strømpris er fastpris en grei avtaletype. Fast pris har i de siste årene gitt en høyere pris på strøm enn spotpris.

Strømprisene har den siste tiden vært rekordhøye, og det er ingen grunn til å tro at vi vil få billig strøm med det første. Desto viktigere blir det å velge riktig strømleverandør slik at dine strømutgifter blir holdt til et minimum av det som er nødvendig.

Nettleie kan ikke byttes

Nettleie på strømmen betaler du til det strømselskap som eier strømnettet i ditt område der du bor. Dette betyr at det ikke er konkurranse på nettleien da du rett og slett ikke kan velge leverandør for nettleie.

I praksis skal nettleien gi det lokale nettselskapet inntekter til å dekke inn kostnadene ved transport av strøm, gitt at de har en effektiv drift, utnyttelse og en utvikling av nettet. Nettselskapet bestemmer selv prisen på nettleien, men RME (Reguleringsmyndigheten) kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder.

Hvorfor går strømprisen opp og ned?

Strømprisen påvirkes av i hovedsak 2 faktorer, tilgangen på strøm og etterspørselen på strøm. Alle kraftverk som bruker fornybar energi er avhengige av været for å kunne produsere strøm. Et vannkraftverk må ha tilgang på vann i elvene, vindkraftprodusenter må ha vind og skal du produsere strøm av sol så må solen skinne.

En lav strømpris i Norge er avhengig av nedbør

Den største delen av strømproduksjonen i Norge kommer av vannkraft. Dette betyr at den viktigste faktoren for strømproduksjonen er nedbør. Desto mer de regner og snør, desto mer strøm kan vannkraftverkene produsere.

Etterspørsel av strøm er høyest om vinteren

Hva gjelder etterspørsel av strøm så er den høyest om vinteren. Anledningen til dette er at det største strømforbruket i Norge går til oppvarming. Om vinteren er det kaldt og tørt blir det dermed og oftest høy strømpris. Ikke bare blir det stor etterspørsel av strøm når det er kaldt, men kaldt vær om vinteren medfører også mindre nedbør.

Når blir det høy strømpris?

Strømprisen bli som høyest når det er lite tilgang på strøm samtidig som det er stor etterspørsel. Det perfekte scenariet for høy strømpris er kalde vintrer med lite snø ettersom at da blir tilgangen til strøm liten samt etterspørselen på strøm går opp på grunn av de kalde været.

Kan man forutse strømprisen?

På kort sikt kan man gjøre gode kalkyler på hva strømprisen kommer til å være dager og uker frem i tid. På lenger sikt er det veldig vanskelig å forutsi strømprisen fordi den er avhengig av været. Det finnet ingen vi kjenner som er særlig flink til å spå været langt frem i tiden.

Strømpris - slik fungerer strømprisen