TrøndelagKraft

TrøndelagKraft logoTrøndelagKraft er den største strømleverandøren i Trøndelag, man produserer ikke egen kraft men leverer strøm til kundene. Hovedkontor ligger i Trondheim, man har en lokal image og hjelper lokale idresslag med sponsormiddel. Selskapet er et datterselskap og er 100% eiet av Fjordkraft.

Til det private markedet for strøm tilbyr TrøndelagKraft 8 ulike strømavtaler der fokus i hovedsak er på Trønderspot, Topp Spotpris og Fastpris.

Årlig forbruk:
 • Trønderspot
  Trønderspot
  • Spar penger med våre rabatter og tilbud
  • Rimelig strømavtale over tid
  • Månedlig fastbeløp: kun 39.00 kr/mnd
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 145,99
  total øre/kWt: 0,91
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 5,90 øre per kWt
  • Månedspris: 59 kr
  • Pris på papirfaktura: 8,32 kr

TrøndelagKraft - alle strømprodukter

Selskapet tilbyr strømavtaler i hele landet.
Kort oversikt over produkter og priser. Spotpris inkluderer påslaget per kWh. Fast pris inkluderer både strømpris og påslag per kWh.
Strømavtale Pris per kWt
TOBB Forvaltning-
Solstrøm5,49 øre
LOfavør Spotpris3,49 øre
TOBB Spotpris3,8 øre
Trønderspot5,9 øre
Les de fullstendige avtalene på nettsiden til strømleverandøren.

TrøndelagKraft fokuserer fremst på Trønderspot (spesial), TOBB spotpris og Fastpris.


Trønderspot

Trønderspot er en strømavtale som følger spotprisen i markedet. Spotprisavtaler er de som gir deg rimeligst pris over tid.

Med denne avtalen får du strømmen din til spotpris. Det betyr at strømavtalen følger markedsprisen på Nordpool fra time til time, noe som normalt gir lave priser over tid.

Spotpris passer for deg som ønsker en rimelig strømavtale over tid og hvis du er opptatt av å bruke strømmen når den er billigst er det en fordel.

Pris Trønderspot
Månedspris 39 kr
Påslag: 3,90 øre/kWh
Faktura per post: 69 kr

TrøndelagKraft garanterer at fastbeløp og påslag vil være uendret i minst 18 måneder.

I påslaget er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.


Fastpris

TrøndelagKraft tilbyr 2 ulike fastprisavtaler: Strøm til Fastpris 6 måneder og Strøm til Fastpris 15 måneder.

På samme måte som man kan binde renten kan du også  binde strømprisen. Dette er et alternativ for deg som ønsker full forutsigbarhet.
Spotprisen på strøm kan endres fra time til time – og ingen vet sikkert hva den vil koste i fremtiden. Velger du å binde prisen for en periode vil strømprisen din være fast, så du får forutsigbarhet for hvor mye du skal betale.

De to mulighetene til fastprisavtale fra TrøndelagKraft er disse:

Strøm til Fastpris 6 måneder

Strøm til Fastpris 6 mnd
Strømpris: 41.90 øre/kWh
Månedlig fastbeløp: 39.00 kr/mnd
Faktura per post: 69 kr

Strøm til Fastpris 15 måneder

Strøm til Fastpris 15 mnd
Strømpris: 49.90 øre/kWh
Månedlig fastbeløp: 39.00 kr/mnd
Faktura per post: 69 kr

Med begge disse strømavtalene får du fastpris på strømmen. Det betyr at prisen bindes slik at du betaler en fastsatt pris per kWh. Nettleie kommer i tillegg.

Strømavtalene er forbeholdt kunder som har strømmåler og adresse i Midt-Norge (prisområde NO3). Strømavtalen passer for deg som:

Ønsker å vite hva du skal betale for strømmen
Er villig til å binde prisen for å få full forutsigbarhet
Vil unngå stadige svingninger i strømmarkedet

TrøndelagKraft bilde

Solstrøm for solceller.

Hos TrøndelagKraft kan du få en avtale hvis du selv produserer strøm med solceller. Når du har strøm til overs selger du den og når du har behov for å kjøpe strøm så kjøper du den via TrøndelagKraft.

Med denne avtalen får du ganske enkelt strømmen din til spotpris. Det betyr at strømavtalen følger markedsprisen fra time til time, noe som normalt gir lave priser over tid. Spotpris passer for deg som:

Er opptatt av å bruke strømmen når den er billigst

Ønsker en rimelig strømavtale over tid

Månedlig fastbeløp: 39.00 kr/mnd
Påslag strøm: 5.49 øre/kWh

TrøndelagKraft-appen

Med appen kan du få kontroll over ditt strømforbruk. Med TrøndelagKraft-appen kan du lade elbilen når strømmen er billigst, koble opp smarte produkter og se hvilke utslag årstid, vær, helger og ferier har på strømforbruket ditt. Appen kan lastes ned både i Google Play og i App Store.

Dette kan du gjøre med appen:

• Få full oversikt over strømforbruket ditt
• Styre og følge med på lading av elbil, og lade når strømmen er billigst
• Koble til smarte produkter
• Se alle fordelene i fordelsprogrammet
• Samle familiens mobilabonnement
• Følge med på hvor mye strøm solcellene dine produserer
• Få full oversikt over dine faktura
• Se dagens strømpris


Om TrøndelagKraft

TrøndelagKraft kom til etter en fusjon mellom TrønderEnergi Marked AS og Trondheim Kraft AS. Fusjonen skjedde i 2018 etter at Fjordkraft kjøpte opp TrønderEnergi Marked.

Hovedkontoret ligger i Trondheim og man er idag den største strømleverandøren i Trøndelag. Selskapet er et datterselskap til Fjordkraft, som har 100% av aksjene i selskapet.

Man har en lokal image og hjelper blant annet lokale idresslag med sponsormiddel.

Blant annet tilbyr TrøndelagsKraft en egen avtale for de som ønsker å produsere egen strøm ved hjelp av solceller. I tillegg deler de ut sponsormidler til lokale klubber, borettslag og foreninger.

I 2018 kjøpte også selskapet kundene til Oppdal Everk, og det er nå leverandør av strøm til over 5000 oppdalinger.

Telefon 735 06 161
TrøndelagKraft AS
Sluppenvegen 17 B
7037 Trondheim
Org.nr: 880 396 072 MVA