Slik sparer du strøm – 15 tips til strømsparing

Hvordan spare strøm? Vi går gjennom hvordan du kan spare strøm helt gjennom noen enkle grep.

Slik kan du spare strøm gjennom å bruke strømmen mer effektivt i hjemmet

Her har vi noen enkle tips for hvordan du kan spare strøm helt gratis eller gjennom små og middelstore investeringer. Strøm kan spares om sommeren, på vinteren eller under alle årets dager.

15 måter å minske ditt strømforbruk

Kostnadsfrie tiltak til å spare strøm

1. Senk innetemperaturen med 1 grad og spar ca 5% av kostnadene til oppvarming.

Oppvarming er det vi bruker mest strøm på. Det anbefales å ha en innetemperatur på 18 – 21°C. For hver grad du senker innetemperaturen sparer du cirka fem prosent av kostnadene til oppvarming. Så hvis du trenger å spare på strøm kan du skru ned innetemperaturen hvis du ikke allerede har gjort det. Du kan ta på deg litt mer klær inne og bruke filter hvis du vil. Hvis du normalt har veldig varmt inne i huset kan du spare en god del strøm på dette tiltaket.

2. Senk varmen i de rom du ikke bruker til daglig.

Ikke fyr for kråkene. Ha det varmest i den delen av huset du faktisk bruker. Du trenger ikke å ha full varme i rom du ikke bruker til daglig. Hvis du ikke trenger å varme opp alle rommene i huset kan du spare strøm på å senke varmen i de rom du ikke bruker.

Viktig er å ikke skru av varmen så mye at rørene fryser i huset ditt. Det bør ikke være mindre enn 15 grader i huset.

3. Velg rett strømleverandør

Velg en strømleverandør selv. Det er forskjell på pris både på spotprisavtaler og fastprisavtaler. Spotpris er rimeligst over tid og noen strømleverandører tar ikke påslag på strømmen i sine avtaler. Mens noen tar ende opp til 15 øre per kilowattime du bruker.

Hvis du ikke velger strømlevetandør selv får du en avtalt tildelt til deg. Nettleverandøren har leveringsplikt til deg. Med en leveringspliktig avtale betaler du alltid spotpris pluss 6,25 øre i påslag de 6 første ukene. Dette er fastsatt av NVE. Etter disse 6 ukene er det opp til hver enkelt nettleverandør å sette prisen på ditt abbonement. Hvis du ikke tar kontroll over din egen strømavtale vill du mest sannsynlig ende opp med å betale mer på strømmen enn du trenger.

4. Trekk for gardinene når det blir kveld.

Gardinene i boligen din reduserer varmetapet når de er trekket for. Det fungerer som en isolasjon i boligen. Hvis det er kaldt ute kan det ha ganske så god effekt, litt avhengig av hvor store vinduer eller hva slags gardiner du har i din bolig.

Hvis du har mange og store vinduer kan det være lurt å kjøpe gardiner med litt content som hindrer kjølig luft i å komme inn i rommet.

Slik sparer du strøm

5. Luft huset kjapt of effektivt

Når du lufter, luft kort og kjapt slik at huset ikke blir kjølt ned. Da tar det mye energi til å varme det opp igjen.

6.  Bruk lamper og lys effektivt

Skru av lys og varme i rom som ikke er i bruk på samme måte du kan skru av varmekilder du ikke har behov for. Hvis du ikke er hjemme eller skal vekk skru av lysene.

hvis du ikke er hjemme eller skall vekk.

7. Kjøp nye og effektive lyspærer

Skift ut de gamle lyspærene til nye LED-pærer eller kompaktlamper, også kalt sparepærer. Disse lammpene bruker mindre energi, avgir mer lys og har  lengre levetid enn vanlige glødlamper.  En vanlig lyspære omdanner kun cirka 5 prosent av energien til synlig lys, resten blir til varme. I en sparepære blir 80 prosent av energien til lys, og de varer mye lengre.

Bruk LED-pærer eller sparepærer også utendørs og i kalde rom. Utendørs kan du bruke smarte LED lamper med bevegelsessensorer eller skumringssensorer slik at du ikke bruker strøm unødvendig.

8 Bruk vaskemaskinen og oppvaskmaskinen effektivt

Fyll alltid opp vaskemaskinen og oppvaskmaskinen innen du kjører de. Maskinene bruker omtrent like mye energi uansett hvor fulle de er. Hvis du kjører maskinene halvfulle bruker du opp mer strøm enn nødvendig.

9. Bruk mindre strøm på morgenen og ettermiddagen når strømmen er dyrest

Hvis du har en spotprisavtale kan strømprisen variere ganske kraftig ulike deler om døgnet. Bruk strøm de tidene om dagen da strømmen er rimeligst, dvs på natten, midt på dagen eller om kvelden. Du kan spare en god del på å la elektriske maskiner som vaske- og oppvaskmaskinen kjøre om kvelden.

Strømsparende tiltak som krever små eller store investeringer

Fordi det meste av strømmen som brukes går til oppvarming er det her det finnes størst muligheter til å spare strøm. Det går egentlig ut på å redusere varmetapet fra boligen. Dette kan gjøres på ulike måter som å etterisolere og tette huset på ulike måter. Ifølge huseierne.no var stikkordet å finne kuldebroene i hjemmet ditt. En kuldebro er et egentlig en varmebro, fordi denne leder varme ut av huset. For å hindre varmetap må det være minst mulig kuldebroer. Hvis du vil finne ut hvor kuldebroene i huset er kan du bruke et varmekamera for å termografere boligen. På denne måten kan du se hvor det lekker mest varme ut av huset.

10. Bruk tidsstyring av varmekildene.

Hvis du bruker tidsstyring på strømbruken din kan du spare strøm ved å bruke varme kun når du trenger det. Du kan også time inn å bruke strøm de deler av dagen da strømmen er rimeligere. Enten kan du styre temperaturen sentralt for hele boligen eler du kan styre temperaturen rom for rom.

11. Bruk smart isolering av deler av huset

Det finnes noen enkle tiltak som kan brukes på de fleste boliger som er bygget føre år 2000. Som sagt kan du finne ut dette gjennom å bruke varmekamera, men de fleste boligene lekker mer eller mindre på de samme stedene. Isolering kan gjøres rimelig eller du kan skifte å bygge nytt.

  • Skifte isolasjon rundt vinduene
  • Teipe/montere vindsperreduk rundt vinduet
  • Benytte PVC-lister for å få en ekstra reduksjon av varmetapet

Hvis disse tiltakene ikke virker kan du gå mer drastisk til verk og gjennomføre flere av punktene nedenfor. Et dårlig isolert hus vil gjøre at du må fyre i varmen konstant, med høy strømregning som resultat nesten uavhengig av hvor mye du sparer på strømmen.

Hvilket behov har du for å isolere huset

Kan du spare strøm gjennom å isolere huset? Hvilket behov har du?

12. Isoler huset

Hvis huset er dårlig isolert i grunnen er det ikke sikkert tiltakene oven får en ønsket effekt. Det kan være du bør etterisolere, isolere om boligen, skifte vinduer eller skifte kledning. Hvis hele boligen er dårlig isolert bør du kanskje skifte isolering i vegger og tak. Husk at varmen stiger oppover. Har taket dårlig isolering tyter det varme ut av huset kontant og du fyrer for kråkene.

13. Bytt vinduer eller oppgrader de vinduene du har

For å holde strømforbruket nede er det viktig at du har vinduer av god kvalitet. Vinduene kan stå for opptil 40% av varmetapet fra vinduene. Nye vinduer kan spare deg en god del god del strøm. Med dyre strømpriser kan det være mye å hente her. I tillegg til mindre strømregning vil du og får en varmere bolig og bedre inneklima.

Hvis det blir for dyrt å skifte vinduer er det en mulighet til å kontakte en glassmester for å skifte isolerglasset eller sette inn varevinduer på innsiden av de gamle vinduene.

U-verdi – Hva er U-verdi?

Er du usikker på hvor gode vinduer du har? Sjekk U-verdien

U-verdi er et tall som beregner varmemotstanden til vinduet. En høy varmemotstand gir en lav U-verdi. Lave verdier angir altså vinduer med god varmemotstand og høy verdi angir vinduer med dårlig isolerende evne. Forskriftskravene for U-verdi i Norge ligger på 1,2, dette er minimumskravet i Norge. Enova anbefaler vinduer med en U-verdi på 1,0. Passivhus bør ha 0,8 i U-Verdi, hvilket og er en kvalitet som Huseiene.no mener du generelt bør ha.

Selv om vindene ofte står for kun 5% – 10% av boligens totale ytterflate kan de stå for opp mot 40% av varmetapet i huset. Les mer om hvordan du kan spare strøm med nye vinduer.

eldre enn 20Andre måter å spare energi på er å fyre med ved, hvis det passer i huset, ta kortere dusjer, bruke tørketrommelen mindre osv.

14. Skift kledning

Kledningen har noe å si for varmetapet av din bolig. Hvis du skal hindre varmetap i din bolig er det essensielt at kledningen og den innvendige isolasjonen holder god kvalitet. En dårlig kledning vil ha en god del å si for isolasjonen av huset. Ny kledning forbedrer isolasjonsevnen hindrer at varmen lekker ut. Samtidig er kledningen essensiell til at du ikke får inn fukt i huset.

15. Skift innvendig isolering

Hvis du skal skifte kledning på huset kan det være smart å skifte den innvendige isoleringen samtidig. Dagens standard for isolering er betydelig bedre enn den var på 90-tallet og bakover. Har du for eksempel har et hus fra 1970-tallet er det sannsynligvis kun 5 cm isolering i veggen. I dag krever Plan- og bygningsloven 20-30 cm isolasjon i gulv, 30-35 cm i tak og 20-25 cm i boligens yttervegger. Moderne isolasjonskrav betyr 15-20 cm bredere isolasjon enn det som oftest ble bygget på 1970-tallet.

Mye isolasjon betyr heller ikke nødvendigvis at boligen din fungerer optimalt. Byggefeil kan føre dårlig isolasjon og til fukt- og råteskader. Skal du gjøre innvendig isolering, gjøre det ordentlig. Utførelsen av arbeidet er viktig og tett dampsperre og god vindtetting er også viktig. Det anbefales at isolasjon utføres og planlegges med fagpersoner. Ulike bygg krever litt ulik type isolering. Byggeår eller oppgraderingsår gir deg normalt en god gir deg god veiledning til hvilke behov du har for oppgradering av innvendig isolering idag. Byggetypen avgjør også hvordan du bør isolere huset. Les mer om hvordan spare strøm med innvending isolering.

Hvor mye penger kan du spare med etterisolering av hus?

Det kan være mye penger å spare på å oppgradere isolasjon i gulv, vegger og tak. Enova har lagt en utregning på hvor mye man kan spare på å oppgradere isolasjonen. Hvis du har en isolering av yttervegg på 10 cm fra før og etterisolerer med 25 cm forbedres lekasjetallene fra 6,0 til 2,5. Det betyr at du sparer ca 39 kWh mer kvadratmeter isolert areal per år. Med en strømpris på 1kr/kWh sparer du da 39 kr strøm per kvadratmeter. Har du 100 kvadrat yttervegger sparer du 3900 kr per år.

-En oppgradering av isolering fra 10 cm til 25 cm med 100m2 yttervegg sparer deg ca 3900 kr per år i strøm.