Elvia

Elvia logoElvia er Norges største nettselskap for strøm som leverer strøm til omtrent 2 millioner mennesker i innlandet, Oslo og Viken. Selskapet ble dannet etter en sammenslåing av Eidsiva Nett og Hafslund Nett.

Elivia er ingen strømleverandør som selger strøm de er et selskap som drifter infrastruktur, som du betaler nettleie til. Så til det private markedet for strøm tilbyr de ingen strømavtaler.

Årlig forbruk:
 • Agva Spot-Kampanje
  Agva Spot-Kampanje
  • 8 øre tilbake på strømbruken 1 mån
  • Ingen bindingstid
  • Gjelder nye kunder og kunder uten et aktivt kundeforhold siste 12 mån
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr -96,77
  total øre/kWt: -0,60
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: -8 øre per kWt
  • Månedspris: 0 kr
  • Pris på papirfaktura: 9,90 kr
 • Standard spotavtale privat
  Standard spotavtale privat
  • 0 kr i påslag på strømbruken
  • Kun 49 kr i månedlig abonnementspris
  • Gjelder for nye og eksisterende kunder
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 60,33
  total øre/kWt: 0,38
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 1,90 øre per kWt
  • Månedspris: 35 kr
  • Pris på papirfaktura: 0 kr
 • Smart strømavtale
  Smart strømavtale
  • Spotpris Maks 2 øre/kWt
  • Fastbeløp 39 kr
  • Ingen bindingstid eller bruddgebyr
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 88,33
  total øre/kWt: 0,55
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 2,95 øre per kWt
  • Månedspris: 49 kr
  • Pris på papirfaktura: 0 kr
 • Å Spotpris
  Å Spotpris
  • Månedspris o kr
  • 4,95 øre/kWh i påslag på strømbruken
  • 200 kr i velkomstrabatt
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 149,40
  total øre/kWt: 0,93
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 6,90 øre per kWt
  • Månedspris: 49 kr
  • Pris på papirfaktura: 8,40 kr
 • Spotpris
  Spotpris
  • Spotpris - Følger timesprisen på strøm
  • Ingen bindingstid
  • Påslag på 5,62 øre
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 145,18
  total øre/kWt: 0,91
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 5,62 øre per kWt
  • Månedspris: 61,25 kr
  • Pris på papirfaktura: 9 kr

Med sine over 800 ansatte er Elvia det Norges største nettselskap av strøm. Kontorene deres ligger på Oslo og Hamar. I 2020 hadde de en omsetning på 7,176 milliarder NOK.

Tidligere hette selskapet Hafslund Nett og Eidsiva Energi eier 100% av aksjene i selskapet. Eidsiva Energi AS er eid av Hafslund AS (50%), Innlandet Energi Holding AS (49,406%) og Åmot Kommune (0,594%)

 

Elvia bilde

 


Om Elvia

Eidsiva Nett AS (stiftet 9. mars 2000) hadde konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat til å eie og drive overføringsnett for elektrisk energi i Hedmark og Oppland. Selskapets hovedkontor lå på Hamar.

Selskapet eide og drev regional- og distribusjonsnett i Hedmark og Oppland, med en total utstrekning på ca. 21 000 kilometer.[6] Eidsiva Nett eide også 49 prosent av Elverum Nett.

Hafslund
Hafslund Nett AS (stiftet 29. oktober 1998) var Norges største nettselskap og det femte største i Norden med 710 000 kunder før fusjonen med Eidsiva Nett. Selskapet var eid av Hafslund AS, som inngikk i energikonsernet Hafslund E-CO og var eid av Oslo kommune. Hafslund Nett hadde 410 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Selskapet eide og forvaltet regionalnettet i Oslo, Akershus og Østfold, samt et distribusjonsnett som omfattet 35 kommuner i Oslo, Akershus og Østfold.

Nettet besto per 1. januar 2018 av til sammen 43 562 kilometer luftledninger og jordkabler, 170 transformatorstasjoner og 17 903 nettstasjoner. Energileveransen til sluttkunder i 2017 var 19,6 terawattimer.

Elvia har kontor både på Hamar og i Oslo. Postadressen er den samme uansett.

Elvia Oslo og Viken
Harbitzalléen 5, 0275 Oslo.

Elvia Innlandet
Vangsvegen 73, 2317 Hamar.

Postadresse
Postboks 4100, 2307 Hamar.

Org.nr.: 980 489 698

Telefon 02024
e-post: https://www.elvia.no/hva-er-elvia/kontakt-oss/kontakt-oss-privatkunde/