Glitre Energi

Avtale Glitre Energi e-spot

  • Spotpris time til time
  • Månedlig fastbeløp: 19 kr/mnd
  • Påslag strøm: 6.9 øre/kWh

Glitre Energi har slått seg sammen med LOS og blitt til Å Strøm. Her kan du lese om og bli kunde hos Å Strøm.

Glitre Energi LOS er en godkjent strømleverandør gjennom sertifiseringen Trygg strømhandel. De tilbyr blant annet Glitre Familie (e-spot), Glitre Frihet (webSpot) og Glitre Forutsigbar.

Deres spotavtale heter Glitre Familie som er uten bindningstid og har et månedsbeløp på kun 19 kr og et påslag på 6,9 øre/kWh. Selskapet satser på å ha en god kundeservice og at kundemålinger viser at de er blant de beste i bransjen.

Det tar kun noen minutter å bytte strømavtale. Forbrukerrådet anbefaler spotprisavtaler fordi de er bevist billigst over tid. 


Glitre Familie e-spot (Spotpris)

Glitre Familie er Glitre Energi sin strømavtale med spotpris uten bindningstid. Med Glitre Familie (e-spot) får du en avtale med timespot, dvs at prisen følger markedsprisen time for time. Spotpris har over tid vist seg å være den rimeligste typen av strømavtale.

Glitre Familie passer til deg som

  • Vil ha en mest mulig rimelig strømpris over tid
  • Du som ikke uroer deg så mye over at strømprisen går opp og ned

Prisinformasjon Glitre Energi – Glitre Familie Spotpris

Med Glitre Familie strøm til spotpris betaler du kun et månedlig fastbeløp på 19 kr per måned og et påslag på strømmen på 6,90 øre/kWh. Det er inkludert opprinnelsesgaranti hvilket betyr at Glitre garanterer at det produseres like mye strøm fra lokale vannkraftverk tilsvarende forbruket ditt.

Månedlig fastbeløp: 19 kr/mnd
Påslag strøm: 6.9 øre/kWh

Glitre Energi bilde

Spotpris

Spotpris betyr at du betaler den faktiske spotprisen på strømbørsen Nord Pool time for time. Spotprisen er like for alle strømleverandører i Norge. Strømregningen din varierer derfor med både forbruket ditt og prisene time for time. I tillegg kommer et påslag på strømprisen i øre per kilowattime og/eller kroner per måned, som for Glitre Familie tilsvarer 6,9 øre i påslag og kr. 19,- pr mnd.


Glitre Frihet (webspot)

Glitre Frihet webspot er en helelektronisk strømavtale basert på timepriser (spotpris) fra Nord Pool. Avtalen går på 19 kr i måneden i fastbeløp og har et påslag på 4,85 øre/kWh. Bindningstiden er på 6 måneder og forutsetter elektronisk faktura.

Glitre Forutsigbar (variabel pris)

Glitre Forutsigbar er en strømavtale med variabel pris, det betyr at du betaler en fast pris for strømmen din. Du blir varslet ved prisendring minst 14 dager innen prisen eventuelt endres.

Fastprisen er på 0 kr i månedsbeløp og dagens pris er på 150 øre/kWh (11 november 2021. Strømprisen er lik uansett hvilken tid på døgnet du bruker strømmen.  Det er ingen bindningstid på denne avtalen.

Andre strømavtaler hos Glitre Energi

Glitre tilbyr også andre strømavtaler som gjør de mulig å binde strømprisen i hele 2022 og 2023.

Glitre Energi - alle strømprodukter

Selskapet tilbyr strømavtaler i elspotpris-regionene:
.
Kort oversikt over produkter og priser. Spotpris inkluderer påslaget per kWh. Fast pris inkluderer både strømpris og påslag per kWh.
Strømavtale Pris per kWt
Les de fullstendige avtalene på nettsiden til strømleverandøren.

Om Glitre Energi

Glitre Energi er et selskap med hovedkontor i Drammen som eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på vannkraften. Selskapet eies av 19 kommuner i tidligere Buskerud fylkeskommune gjennom selskapet Vardar, og Drammen kommune med 50 prosent eierandel hver. Glitre Energi er en relativt stor aktør på markedet, konsernet omsatte for 1,564 milliarder i 2020 mens Glitre Energi omsatte for 86 millioner i 2020.

Deres visjon er gjøre morgendagen helt elektrisk og ambisjonene er å videreutvikle og «fornye energiforsyningen i Buskerud- og Hadelandsregionen slik at langsiktig verdiskapning for eierne oppnås samtidig som kundene får konkurransedyktige strømleveranser med hensyn til pris og leveringskvalitet. Strategien for å realisere denne ambisjonen er å investere i nye fremtidsrettede energianlegg og tilhørende systemløsninger innenfor kraftproduksjon, kraftnett og varmeproduksjon/fjernvarme, og en tydelig ambisjon om å utnytte ny teknologi, øke vår konkurransekraft og innovasjonstakt».