Eidefoss Strøm

eidefoss strøm logoEidefoss Strøm AS er en strømleverandør og et datterselskap av Eidefoss AS som produserer energi gjennom 8 kraftverk i Gudbrandsdalen. Selskapet ble grunnlagt 1916 og Eidefoss Strøm ble skilt ut som selskape i en konserndannelse i 2019 da de ble ett datterselskap til morselskapet i konsernet.

Til det private markedet for strøm tilbyr Eidefoss Strøm 3 ulike strømavtaler, Spotpris, Solspot og Fastpris 2022.

Årlig forbruk:
 • Agva Spot-Kampanje
  Agva Spot-Kampanje
  • 8 øre tilbake på strømbruken 1 mån
  • Ingen bindingstid
  • Gjelder nye kunder og kunder uten et aktivt kundeforhold siste 12 mån
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr -96,77
  total øre/kWt: -0,60
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: -8 øre per kWt
  • Månedspris: 0 kr
  • Pris på papirfaktura: 9,90 kr
 • Standard spotavtale privat
  Standard spotavtale privat
  • 0 kr i påslag på strømbruken
  • Kun 49 kr i månedlig abonnementspris
  • Gjelder for nye og eksisterende kunder
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 60,33
  total øre/kWt: 0,38
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 1,90 øre per kWt
  • Månedspris: 35 kr
  • Pris på papirfaktura: 0 kr
 • Smart strømavtale
  Smart strømavtale
  • Spotpris Maks 2 øre/kWt
  • Fastbeløp 39 kr
  • Ingen bindingstid eller bruddgebyr
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 88,33
  total øre/kWt: 0,55
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 2,95 øre per kWt
  • Månedspris: 49 kr
  • Pris på papirfaktura: 0 kr
 • Å Spotpris
  Å Spotpris
  • Månedspris o kr
  • 4,95 øre/kWh i påslag på strømbruken
  • 200 kr i velkomstrabatt
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 149,40
  total øre/kWt: 0,93
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 6,90 øre per kWt
  • Månedspris: 49 kr
  • Pris på papirfaktura: 8,40 kr
 • Spotpris
  Spotpris
  • Spotpris - Følger timesprisen på strøm
  • Ingen bindingstid
  • Påslag på 5,62 øre
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 143,68
  total øre/kWt: 0,90
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 5,62 øre per kWt
  • Månedspris: 61,25 kr
  • Pris på papirfaktura: 7,50 kr

Eidefoss Strøm - alle strømprodukter

Selskapet tilbyr strømavtaler i hele landet.
Kort oversikt over produkter og priser. Spotpris inkluderer påslaget per kWh. Fast pris inkluderer både strømpris og påslag per kWh.
Strømavtale Pris per kWt
Solspot3,9 øre
Spotpris3,9 øre
Les de fullstendige avtalene på nettsiden til strømleverandøren.

Eidefoss Strøm fokuserer på avtalen Spotpris, men det er vert at merke at de har en avtale til deg som har Solcellepanel og produserer egen strøm. Med solspot kan du selge din overskuddsstrøm via Eidefoss og kjøpe strøm via de når du trenger det.


Spotpris (Polar Kraft)

Spotpris – for deg som ønsker en spotprisavtale uten skjulte gebyrer og bindingstid.
Strømavtalen følger prisen i markedet (Nord Pool) hver time, for det prisområdet du bor i.

Avtalen har ingen bindingstid, skjulte kostnader eller andre forutsetninger, og Eidefoss Strøm AS sørger for oppsigelse av avtalen du har hos din eksisterende strømleverandør.

Pris Spotpris hos Eidefoss Energi
Månedspris 20 kr
Påslag: 6 øre/kWh
Faktura per post: 59 kr

Strømprisen følger svingningene i strømmarkedet NordPool hver time og kalles spotpris. Spotprisen endres fra time til time, og på din faktura vil du se din gjennomsnittspris for ditt månedsforbruk. Prisene under er gjennomsnittprisen av alle timepriser i dag, inkludert MVA og gjelder for region Midt-Norge.


Solspot (Eidefoss Strøm)

Solspot er avtalen for deg med eget solcellepanel som vil selge overskuddstrøm som du produserer.
Du får 1 kr/kWh inntil 5000 kWh.

Denne avtalen forutsetter at du er plusskundeavtale. Det er ingen bindingstid.

Pris Polar Spot Lavpris: (feb 2022)
Månedspris 39 kr
Påslag: 6,45 øre/kWh
Faktura per post: 59 kr

Det er ingen bindingstid og prisen er inklusiv el-sertifikat. Avtalen faktureres månedlig og etterskuddsvis basert på reelt forbruk.
* Påslaget er fast de 6 første månedene regnet fra leveransestart.


Fastpris 2022

Merk at denne prisen vil endre seg fra tid til tid avhengig av hva spotprisen på strøm går.

Fastpris er et godt alternativ for deg som ønsker å ha en forutsigbar strømpris. Med fastprisavtalen binder du deg til en fast strømpris i en periode på ett år.

Dette er et eksempel på en avtale (8. Februar 2022):
Bindingstid til 1. januar 2023
Målepunktet må ligge i forsyningsområdet til Fjellnett AS (Kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå og Lom)
Fastpris 79,90 øre/kWh
Spotpris: 0,00 øre/kWh
Påslag: 0,00 øre/kWh
Sum pris: 79,90 øre/kWh

Avtalen har en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden. Dersom avtalen sies opp før utløpet av perioden, må du dekke Eidefoss Strøm AS sitt direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningspliktige prinsipper, i tillegg til et avviklingsgebyr på kr 500,-.
Etter avtaleperiodens utløp blir du automatisk flyttet over på strømavtalen Spotpris.

NB. Målepunktet må ligge i forsyningsområdet til Fjellnett AS (tidl. Eidefoss Nett AS) i kommunene Vågå, Lom, Dovre, Lesja og Sel.

*Fastprisen på 79,90 øre/kWh inneholder påslag, fastbeløp og myndighetspålagte elsertifikat. Oppgitte priser i parentes er eks. mva. Etterskuddsbetaling hver måned.

Eidefoss Strøm

Om Eidefoss Strøm

Eidefoss Strøm AS er en strømleverandør som er 100% eiet av AS Eidefoss. Selskapet har sitt kontor på Vågå, de har 4 ansatte og de hadde en omsetning i 2020 på ca 45,2 millioner NOK. I 2019 ble Eidefoss Strøm stiftet i samband med at Eidefoss dannet en konsern da strømselskapet ble et nytt datterselskap.

Historien for selskapet startet den 5 mai 1916 da Eidefoss Kraftanlæg Aksjeselskap ble stiftet med Ingeniør Eystein Søberg fra Lillehammer som hovedmann sammen med mindre lokale aksjeeiere.

Eidefoss konsernet

Selskapets virksomhet konsentrerer seg om produksjon, distribusjon og salg av energi. Konsernet produserer 580 GWh gjennom sine åtte kraftstasjoner i Tessa, Smådøla, Rosten (24,5% eierandel), Nedre Otta (47% eierandel) og Eidefossen.

Eidefoss er eiet av Lesja kommune, Dovre kommune, Sel kommune, Vågå kommune og Lom kommune i Nord-Gudbrandsdalen. Eierne har 20% av aksjekapitalen hver.

Deres visjon er: «Tenk fornybart med oss!»

A/S Eidefoss skal være et energiselskap som produserer, transporterer, og selger fornybar energi og utnytter selskapets forretningsmuligheter på kort og lang sikt.

Eidefoss skal
Være en lokal samfunnsbygger og ha sterk lokal identitet.
Være et energikonsern i Nord-Gudbrandsdal som gir stor regional verdiskaping og stabilt utbytte til eierne.
Utvikle og bygge lokal kompetanse og benytte egne og lokale ressurser så langt det er rasjonelt.
Ha god forsyningssikkerhet.
Være en stabil og attraktiv arbeidsplass.
Ta ansvar og bidra til samfunnets bevissthet rundt fornybar og bærekraftig energi.
Linjenettet omfatter ca. 80km 132kV linjer, 200km 66kV linjer, 1000km 22kV linjer, 1500km lavspentlinjer og ca. 1050 nettstasjoner.

Eidefoss Strøm AS
Edvard Storms veg 4
2680 Vågå

Org.nr.: 923 354 247

Telefon +47 61238200
e-post: kundeservice@eidefoss.no
Åpningstider: 09:00-15:00 alle hverdager.