Kvam Kraftverk

Kvam Kraftverk logoKvam Kraftverk ble grunnlagt 1913 og ligger ved Norheimsund ved Hardangerfjorden. Selskapet er en strømleverandør som eies av konsernet og kraftprodusenten Kvam Energi. Kvam Kraftverk AS er en strømleverandør som også leverer byggestrøm og bredbånd..

Til det private markedet for strøm tilbyr Kvam Kraftverk 5 ulike strømavtaler. De fokuserer på avtalene Variabel og Spotpris.

Årlig forbruk:
 • Agva Spot-Kampanje
  Agva Spot-Kampanje
  • 8 øre tilbake på strømbruken 1 mån
  • Ingen bindingstid
  • Gjelder nye kunder og kunder uten et aktivt kundeforhold siste 12 mån
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr -96,77
  total øre/kWt: -0,60
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: -8 øre per kWt
  • Månedspris: 0 kr
  • Pris på papirfaktura: 9,90 kr
 • Standard spotavtale privat
  Standard spotavtale privat
  • 0 kr i påslag på strømbruken
  • Kun 49 kr i månedlig abonnementspris
  • Gjelder for nye og eksisterende kunder
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 60,33
  total øre/kWt: 0,38
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 1,90 øre per kWt
  • Månedspris: 35 kr
  • Pris på papirfaktura: 0 kr
 • Smart strømavtale
  Smart strømavtale
  • Spotpris Maks 2 øre/kWt
  • Fastbeløp 39 kr
  • Ingen bindingstid eller bruddgebyr
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 88,33
  total øre/kWt: 0,55
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 2,95 øre per kWt
  • Månedspris: 49 kr
  • Pris på papirfaktura: 0 kr
 • Å Spotpris
  Å Spotpris
  • Månedspris o kr
  • 4,95 øre/kWh i påslag på strømbruken
  • 200 kr i velkomstrabatt
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 149,40
  total øre/kWt: 0,93
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 6,90 øre per kWt
  • Månedspris: 49 kr
  • Pris på papirfaktura: 8,40 kr
 • Spotpris
  Spotpris
  • Spotpris - Følger timesprisen på strøm
  • Ingen bindingstid
  • Påslag på 5,62 øre
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 143,68
  total øre/kWt: 0,90
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 5,62 øre per kWt
  • Månedspris: 61,25 kr
  • Pris på papirfaktura: 7,50 kr

Kvam Kraftverk - alle strømprodukter

Selskapet tilbyr strømavtaler i hele landet.
Kort oversikt over produkter og priser. Spotpris inkluderer påslaget per kWh. Fast pris inkluderer både strømpris og påslag per kWh.
Strømavtale Pris per kWt
Plusskunde6 øre
Spotpris6 øre
Les de fullstendige avtalene på nettsiden til strømleverandøren.

Spotpris (Kvam Kraftverk)

Dette er en Spotprisavtale hvilket betyr at prisen følger innkjøpsprisen til Kvam Kraftverk på strømbørsen Nordpool. Ditt forbruk blir avregnet mot spotprisen time for time. I tillegg betaler du et påslag på 6.00 øre pr kWh hvilket og dekker myndighetspålagt avgift for elsertifikat.

Spotpris gir den beste pris over tid. Avtalen har ingen bindingstid, ingen fakturagebyr og du får tilgang til MinSide

Pris Spotpris
Månedspris 39 kr
Påslag: 6.00 øre/kWh inkl. elsertifikat
Faktura per post: 0 kr


Variabel

Variabel pris tar utgangspunkt i spotprisen på kraft og følger svingningene i markedet.

Med denne avtalen får du lik pris gjennom heile døgnet. Prisen blir satt for en periode basert på forventningene til markedsprisene. Prisendringer blir varslet på SMS, på nettsidene til Kvam Kraftverk og på strømpris.no minst 14 dager før prisendringen. Avtalen gir forutsigbarhet og mykere prissvingninger.

Ny pris fra 15.02.2022 = 198 øre/kWh + 39 kr /mnd

Ny pris fra 23.02.2022 = 169 øre/kWh + 39 kr/mnd

Variabel pris:
Gir konkurransedyktig pris, forutsigbare priser, ingen fakturagebyr, ingen bindingstid, prisendringer blir varslet på SMS og du får tilgang til MinSide.

Pris Spotkraft:
Månedspris 39 kr
En fast pris der prisendringer blir varslet minst 14 dager innen endringen:
Faktura per post: 0 kr

Kvam Kraftverk bilde

 


Om Kvam Kraftverk

Kvam var en av de første bygdene i Hordaland som fikk sitt eget kraftverk for produksjon av strøm. Kraftverket på Kaldestad og linjenettet ble igangsatt i slutten av februar 1913.

I midten på 30-tallet ble det fattet et vedtak om å bygge ut kraftverket pga at linjenettet ble utvidet. Kaldestadvassdraget ble bygget med ny kraftstasjon med ny rørledning og dam på Solhaug og stod klart i 1936. Strandebarm som var en egen kommune på den tiden bygde et eget kraftverk på Fosse. I 1964 gikk de to kraftverka sammen

Kvam Kraftverk AS driver idag virksomhet innen flere områder, de er innen blant annet nettdrift, kraftproduksjon, kraftomsetning, entreprenørtjenester og breiband. Kvam Kraftverk AS er også en kraftprodusent og produserer i et normalår omtrent 50 GWh i kraftstasjonene i Strandebarm og Norheimsund.

Det tilsvarer omtrent 35% av det som vert brukt i deres eget nett i løpet av et år. Linjenettet består blant annet av omtrent 510 km luftledninger, 460 km jordkabler og 340 transformatorer. Nettavdelingen driver løpende med utbygging, drift og vedlikehold av nettet de er ansvarlige for.

I 2002 begynte Kvam Kraftverk AS med utbygging av fibernett som etter hvert har blitt et omfattende stamlinjenett (hovedveger) og det er etablert mange tilkoblingspunkter (sentraler) som er utgangspunkt for strekking av fiber ut til sluttbrukerne.

Fibernettet er bygget moderne og fremtidsrettet og det er valgt tekniske løsninger som gir et driftssikkert nett med meget høy kapasitet.

Kvam Kraftverk
Postboks 64
5601 Norheimsund

Org.nr.: 979 599 684

Telefon: 5655 3300
E-post: firmapost@kvam-kraftverk.no