LOS og Glitre Energi Strøm fusjonerer og blir til Å Strøm

LOS og Glitre Energi Strøm blir til Å Strøm

Den 1. Mai fusjonerte LOS og Glitre Energi Strøm. Det nye selskapet heter Å Strøm, som i samband med fusjonene blir til et av Norges 3 største strømselskaper. Agder Energi og Glitre Energi, som eiet de begge selskapene slo seg sammen i høsten 2022. Som et resultat av denne sammenslåingen har man dannet et selskap som heter Å Energi, som i sin tur eier Å Strøm. Dette selskapet blir en av Norges største kraftkonserner med virksomhet i hele verdikjeden.

Det har vært vært store svingninger og mindre forutsigbarhet enn normalt. I et marked det det har vært brist på energi i Europa blir det viktigere og viktigere å bruke smarte, effektive og bærekraftige løsninger for både folk og samfunn. For å møte markedets krav og følge med i utviklingen er det viktig å ha evne til å utvikle morderne løsninger. Med sammenslåingen av LOS og Glitre Energi Strøm mener man at Å Strøm står bedre rustet  for å gi både kundene og samarbeidspartnerne de beste løsningene frem i tid.

– Det er viktig for oss å være en del av Å Energi merkevaren. Å er et unikt navn som sier noe om hvor vi kommer fra. Det er enkelt, oppriktig og fremtidsrettet. Å er også infinitivsmerke som beskriver og inspirerer til handling, sier Jan Vidar Thoresen, administrerende direktør i Å Strøm.

Ingen endringer for de eksisterende kundene

For de allerede eksisterende kundene blir det ikke noen store endringer, alle beholder sin strømavtale. Nye kunder kan benytte seg av de nye avtalene som for eksempel Å Strøm Digitalspot og Å Strøm Spotpris. Den rimeligste avtalen er Å Strøm Digitalspot, som forutsetter digital kommunikasjon Med Å Strøm-appen kan du ha full kontroll på ditt strømforbruk.

Finansiell info om Å Strøm

Å Energi omsatte i 2022 ca 35,7 milliarder kr og hadde et resultat før skatt på 1,685 millioner kroner. Det underliggende driftsinntektene i 2022 var på 40,258 milliarder kr og det underliggende resultatet før skatt var på 6,036 milliarder kr . Det underliggende resultatet tar utgangspunkt i konsernets IFRS-resultat og justeres for urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter, vesentlige gevinster eller tap ved salg av virksomhet eller andel i virksomhet og kalkulatoriske endringer knyttet til beregning av negativ grunnrenteinntekt til fremføring.

Det største energiselskapet i Norge er Statkraft som i 2022 hadde en omsetning på 73,2 milliarder og leverte 60,2 terawattimer (TWh). Til sammenligning produserer Å Energi ca 11,3 TWh per år.