Nord Pool

Nord Pool logo png

Nord Pool er Europas ledende kraftbørs som tilbyr handel, clearing, oppgjør og relaterte tjenester for både for handel i fremkant (day-ahead) og intradag-markeder i 16 europeiske land. Selskapet har kontorer i Oslo, Stockholm, Helsinki, Tallinn, Berlin and London. Nordpool eies av Euronext (66%) and TSO Holding 34%.

360 selskaper fra 20 land bruker deres markedsplattform for handel i Norden og Baltikum, Storbritannia, Sentral-Vest-Europa (som dekker Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Luxembourg og Nederland) og Polen.

Årlig forbruk:
 • Agva Spot-Kampanje
  Agva Spot-Kampanje
  • 8 øre tilbake på strømbruken 1 mån
  • Ingen bindingstid
  • Gjelder nye kunder og kunder uten et aktivt kundeforhold siste 12 mån
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr -96,77
  total øre/kWt: -0,60
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: -8 øre per kWt
  • Månedspris: 0 kr
  • Pris på papirfaktura: 9,90 kr
 • Standard spotavtale privat
  Standard spotavtale privat
  • 0 kr i påslag på strømbruken
  • Kun 49 kr i månedlig abonnementspris
  • Gjelder for nye og eksisterende kunder
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 60,33
  total øre/kWt: 0,38
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 1,90 øre per kWt
  • Månedspris: 35 kr
  • Pris på papirfaktura: 0 kr
 • Smart strømavtale
  Smart strømavtale
  • Spotpris Maks 2 øre/kWt
  • Fastbeløp 39 kr
  • Ingen bindingstid eller bruddgebyr
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 88,33
  total øre/kWt: 0,55
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 2,95 øre per kWt
  • Månedspris: 49 kr
  • Pris på papirfaktura: 0 kr
 • Å Spotpris
  Å Spotpris
  • Månedspris o kr
  • 4,95 øre/kWh i påslag på strømbruken
  • 200 kr i velkomstrabatt
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 149,40
  total øre/kWt: 0,93
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 6,90 øre per kWt
  • Månedspris: 49 kr
  • Pris på papirfaktura: 8,40 kr
 • Spotpris
  Spotpris
  • Spotpris - Følger timesprisen på strøm
  • Ingen bindingstid
  • Påslag på 5,62 øre
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 145,18
  total øre/kWt: 0,91
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 5,62 øre per kWt
  • Månedspris: 61,25 kr
  • Pris på papirfaktura: 9 kr

Hva tilbyr Nord Pool?

Nord Pool leverer day-ahead og intraday trading, clearing og oppgjør.

De tilbyr effektiv, enkel og sikker handel i day-ahead innen de nordiske, baltiske, sentral-vest-europeiske og britiske markedene.

Man tilbyr også day-ahead og intraday trading i de nordiske, baltiske, britiske, tyske, polske, franske, nederlandske, belgiske og østerrikske markedene.

Nord Pool betjener også kraftmarkedene i Kroatia og Bulgaria.

Nord Pool jobber tett med 360 individuelle selskaper over hele kontinentet, og har en unik posisjon til å levere fordelene med pan-europeisk krafthandel.

Våre markeder er tilgjengelige for alle nivåer av deltakere på en kostnadseffektiv måte.

Nord Pool er mye sett på som nordisk mester. Vårt fokus i en tid har vært å utvikle markedet ved å jobbe for å etablere en markedsstruktur som muliggjør løsning av reelle utfordringer, enten de kommer fra våre kunder eller TSO-ene.

Vi er stolte av å være aktivt engasjert i – og løse – nordiske spesifikke problemer til beste for våre kunder. Det er tross alt det vi er gode på.

Hvis du er interessert i å lese om handel på tysk eller fransk, vennligst besøk våre minisider.

Hvordan kan jeg trade strømkontrakter hos Nord Pool?

Det enkle svaret er at for å kunne trade strømkontrakter hos Nord Pool må du bli kunde hos de.

For å handle på Nord Pools day-ahead- og intraday-markeder må du gå gjennom en enkel søknadsprosess. De tilbyr ulike typer medlemskap og deres ansatte kan gi råd om hvilket medlemskap som passer best for deg og din organisasjon.

For tiden handler 360 kunder fra 20 forskjellige land i våre markeder.

For å bli kunde må en søker

 • Vær økonomisk solid
 • Være registrert i et momsregister
 • Holde en balanseavtale med TSO (Transmission System Operator) i det forespurte handelsområdet (ELEXON i Storbritannia)
 • Du kan bli kunde uansett hvilken jurisdiksjoner du holder til i

Hva skjer i søknadsprosessen?

Kontakt din lokale markedssjef for å få et første søknadsskjema
Risikoteamet vårt vil gjennomføre en kort vurdering og avgjøre om søknaden skal videresendes
Hvis søknaden blir godkjent, vil vi gi deg en avtalepakke som inneholder avtalene du må signere for å begynne å handle med oss.
Du kan få hjelp av deres supportteam gjennom hele søknadsprosessen. Du blir veiledet og kan bli hjulpet med teknisk oppsett.
Når alt er på plass kan du begynne din handel.

nord pool handel med strøm

Nord Pool en sikker og regulert kraftbørs

Nord Pool tilbyr likvide, effektive og sikre day-ahead- og intraday-markeder til sine kunder. På deres plattform skal alle kunder få enkel og rettfrem handel uavhengig av deres størrelse eller hvor de handler fra. Nord Pool er motpart for alle handler, de garanterer oppgjør og levering.

Produktet deres er transparent og pålitelig og er regulert av Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å organisere og drive en markedsplass for handelskraft, og av Olje- og energidepartementet til å tilrettelegge kraftmarkedet med utlandet.

Rådgivning

Nord Pool Consulting tilbyr også rådgivning i form av en rekke tjenester rundt markedsdesign, regelbokutvikling og markedsregulering, kraftmarkedssystemer og kapasitetsbygging, og tilbyr seminarer basert på sin uovertrufne kunnskap om nordisk, baltisk og europeisk kraftmarkedsutvikling. Selskapet opererer over hele verden.

Nord Pool er utnevnt til nominert elektrisitetsmarkedsoperatør (NEMO) i Østerrike, Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Irland, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Polen og Sverige, noe som viser Nord Pools evner. for å oppfylle de nye Network Guidelines on Capacity Allocation and Congestion Management (CACM), som trådte i kraft 14. august 2015.

Nord Pool omsetning

I løpet av 2021 ble det omsatt totalt 963 TWh kraft gjennom Nord Pool (utgjort av kjøpsvolum på 462 TWh og salgsvolum på 501 TWh).

Det nordiske og baltiske day-ahead-markedet handlet for 722,5 TWh og det britiske day-ahead-markedet for 147,3 TWh, mens Nord Pools sentraleuropeiske (CE) day-ahead-marked (som dekker Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Luxembourg, Nederland og Polen) oppnådd 68,2 TWh omsatt kraft ved årsslutt. Total intradagshandel, på tvers av alle markeder, for året var 25,18 TWh.

Hvordan kan jeg bruke priser fra Nord Pool på min nettside?

Det er ikke lov å bruke automatiserte systemer for å hente dagens strømpriser fra Nord Pool sin børs hvis man ikke kjøper en lisens for at få vise informasjonen. Denne lisensen er enkel å få, alle bedrifter kan kjøpe en licens som går på ca 10 000 kr om året for å få tilstand til å vise prisene på sin nettside.

Nord Pool - Nordpool bilde

Historien til Nord Pool

1991-2009

I 1991 tredde tok Stortinget et vedtak i kraft om å deregulere markedet for handel med elektrisk energi. Statnett Marked AS blir etablert som et selvstendig selskap i 1993 da totalt volum i første driftsår er 18,4 TWh til en verdi av 1,55 milliarder kroner.

1995 blir rammeverket for et integrert nordisk kraftmarked gitt til Stortinget. Sammen med Nord Pools konsesjon for grensehandel (gitt av Norges vassdrags- og energiverk) dannet denne rapporten grunnlaget for spothandel ved Nord Pool.Det etableres en felles norsk-svensk kraftbørs 1996. Denne børsen blir omdøpt til Nord Pool ASA.

Finland slutter seg til Nord Pool ASA i 1998 og det åpnes kontor i Odense, Danmark. Elbas lanseres som et eget marked for balansejustering i Finland og Sverige og elspot-områdets handel starter 1. juli 1999. I år 2000 blir det nordiske markedet fullt integrert da Danmark og blir med på kraftbørsen.

Nord Pools spotmarkedsaktiviteter blir organisert i et eget selskap, Nord Pool Spot AS, i 2002. Øst-Danmark slutter seg til Elbas-markedet i 2004 og i 2005 åpner Nord Pool spot Kontek-budområdet i Tyskland, som geografisk gir tilgang til kontrollområdet Vattenfall Europe Transmission.

Nord Pool Spot lanserer Elbas i Tyskland i 2006. I 2007 slutter Vest-Danmark seg til Elbas-markedet og det nye Elspot-handelssystemet blir satt i produksjon i samme år.

Den høyeste omsetningen i selskapets historia og markedsandel blir registrert i 2008 og samme år er markedsandelen på elspot  70 %. Norge slutter seg til Elbas intradagmarkedet i 2009 og European Market Coupling Company relanserer den dansk-tyske markedskoblingen 9. november samme år. Nord Pool Spot implementerer også negativt prisgulv i Elspot.

2010 – 2021

Nord Pool Spot og NASDAQ OMX Commodities lanseres på det britiske markedet N2EXi 2010. Samme år åpnes det et budområde i Estland og man leverer den tekniske løsningen for en ny litauisk markedsplass.

Elbas blir lisensiert til APX og Belpex som intradagmarkedet i henholdsvis Nederland og Belgia i 2011. Nord Pool Spot åpner budområde i Litauen påfølgende år og i 2013 åpner elspot budområde i Latvia. Intradagsmarkedet, Elbas, blir introdusert i både Latvia og Litauen.

Nord Pool Spot tar i 2014 eneeierskapet i det britiske markedet. Samme år blir Nordvest-europeiske kraftmarkeder er koblet sammen gjennom prosjektet Price Coupling of Regions (PCR) og Nord Pool Consulting lanseres.

I 2015 blir Nord Pool Spot utnevnt til Nominated Electricity Market Operator (NEMO) på tvers av 10 europeiske kraftmarkeder; Østerrike, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, GB, Latvia, Litauen, Nederland og Sverige. Nord Pool Spot introduserer en ny Day Ahead Web og Intraday Web.

2016 blir Nord Pool Spot er omdøpt til Nord Pool og de blir utnevnt til NEMO i Belgia, Tyskland, Luxembourg og Polen. Man åpner og sammen med IBEX det bulgarske kraftmarkedet og sammen med Cropex åpner det kroatiske kraftmarkedet.

Et nytt clearing- og oppgjørssystem (CASS) lanseres i 2017 for å forenkle handelen til kundene over hele Europa, og det introduseres en ny GB halvtimesauksjon. Selskapet blir nominert til NEMO i Irland og man går sammen med Agder Energi om å utvikle en ny markedsplass som kan utnytte desentralisert fleksibilitet.

NODES – fremtidens markedsplass blir etablert i 2018 av Nordpool sammen med Agder Energi. Europeisk Cross-Border Intraday (XBID)-løsning blir introdusert innenfor 12 geografiske markeder og man lanserer intradagsmarkedet for Bulgaria sammen med IBEX. Den juridiske strukturen til selskapet reorganiseres og skiller dets Market Coupling Operator-funksjoner fra de kommersielle Power Exchange-funksjonene.

I 2019 begynte Nord Pool å levere tjenester til Nemo Link Interconnector mellom Storbritannia og Belgia, noe som ga bedre utnyttelse av sammenkoblingskapasiteten. Man var og den første til å tilby day-ahead-markeder over hele Europa da man lanserte day-ahead krafthandel for Sentral- og Vest-Europa (CWE).

Paneuropeisk handel er nå på plass på tvers av 21 land koblet gjennom SIDC, med tillegg av følgende syv land i november: Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Ungarn, Polen, Romania og Slovenia. Euronext blir ny eier med 66 % av aksjekapitalen og stemmerettighetene i Nord Pool-gruppen.


Om Nord Pool

Ishavskraft AS ble grunnlagt i 1997 av Alta Kraftlag SA, Nord Troms Kraftlag AS, Repvåg Kraftlag A/L, Luostejok Kraftlag A/L og Hammerfest Elverk. Man etablerte selskapet slik at Ishavskraft skulle stå for kraftomsetningen til eierne. Den 1. januar 2009 ble Ishavskraft AS slått sammen med deler av Troms Kraft Marked AS. Idag er Ishavskraft heleid av Troms Kraft.

Ishavskraft er en av Norges største strømleverandører og én av de største forvalterne av konsesjonskraft i Norge. Selskapet selger fornybar energi i det norske sluttbrukermarkedet, og har en solid portefølje av privat- og bedriftskunder.

Selskapet har kontorer i Alta og Tromsø, og er heleid av Troms Kraft.

Ishavskraft er den eneste kraftleverandøren som er trippelsertifisert etter internasjonale standarder for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.

Telefon 776 12 000
Epost kunde@ishavskraft.no
Evjenvegen 34
9024 Tomasjord
Org.nr: 979 139 268 MVA