Statkraft

Statkraft er en norsk statseid energiprodusent som har spesialisert seg på produksjon av fornybar energi. Selskapet ble grunnlagt i 1895 når man kjøpte sitt første kraftanlegg Paulenfossen i Vest-Agder. Siden den gang har Statkraft vokst til å bli Europas største produsenter av fornybar energi. Statkraft eier og driver kraftverk og vindparker i 17 land, og leverer energi til over 600 000 kunder i Norge alene.

Statkraft eier og drifter egne kraftverk, i tillegg til å drifte kraftverk og selge strøm på vegne av tredjeparter. De tilbyr fysiske og finansielle energiløsninger til ulike typer av kunder over hele Europa og muliggjør et lønnsomt grønt skifte.

Energikildene til Statkraft

Statkraft tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester innen fornybar energi. Selskapets hovedprodukter er vannkraft og vindkraft, men de er også involvert i produksjon av solenergi og bioenergi. Her er en oversikt over Statkrafts sine energikilder:

 1. Vannkraft: Statkraft produserer energi fra vannkraftverk over hele verden. Vannkraft står for mer enn 90% av selskapets totale energiproduksjon.
 2. Vindkraft: Statkraft har investert i vindkraftprosjekter over hele verden, inkludert i Norge, Sverige, Storbritannia, Tyskland og India.
 3. Solenergi: Statkraft er involvert i flere solenergiprosjekter, inkludert en stor solpark i Brasil.
 4. Fjernvarme: Man bruker overskuddsenergi til å varme og kjøle bytt i nordiske land.
 5. Gasskraft: selskapet er eier av 4 gasskraftverk
 6. Biomasse: Statkraft produserer grønn energi gjennom å forbrenne blant annet pellets og gammelt trevirke. Selskapet har en stor pelletsfabrikk i Sverige.

Statkraft tilbyr også tjenester som energilagring, strømstyring og energieffektivisering. De har utviklet en rekke innovative teknologier og løsninger for å gjøre fornybar energi mer effektiv og pålitelig.

Statkraft vindmølle


Statkraft sine produkter og tjenester

Kraftavtaler (PPA)

Statkraft er en av de ledende leverandørene av kortsiktige og langsiktige kraftavtaler. Kraftavtaler kalles for PPA. Gjennom kraftavtaler sikrer man en forutsigbar inntekt for kraftprodusenten. Produksjon av fornybar energi varierer kraftig på grunn av været. I tillegg svinger tilbud og etterspørsel i kraftmarkedet. Kraftavtaler gir forutsigbarhet og minsker risikoen for aktører på markedet.

Grønne energiløsninger

For å møte etterspørselen av selskaper som ønsker å bli klimanøytrale lager Statkraft skreddersydde grønne strategier og løsninger. Her inngår kraftavtaler, opprinnelsesgarantier og tilbud om 100% grønn strøm i industriell skala.

Opprinnelsesgarantier

Takket vare at man produserer en stor mengde fornybar energi og aktiviteter i ulike europeiske markeder kan de tilby ulike løsninger for garantert grønn energi. Statkraft tilbyr opprinnelsesgarantier fra energikilder innen vann, vind og sol fra flere av kraftverkene og via kraftavtaler. Man har flere miljøsertifiseringer som blant annet Bra Miljøval, EKOenergi, OK Power og TÜV.

Energiforbruket kan gjøres 100 prosent grønt i realtid ved å sertifisere at opprinnelsesgarantiene kommer fra kraftverk som produserer grønn energi.

Energimarked og hedgingtjenester

Statkraft handler standardiserte og ikke-standardiserte energikontrakter. Man analyserer de fundamentale driverne bak kraftprisene, handler fornybar kraft og andre relaterte produkter bilateralt og i markedene. Hedging tilbys for blant annet kraftprodusenter, til industrien og institusjonelle kunder.

Fjernvarme og kjøling

Man leverer fjernvarme og energigjenvinning til næringsbygg, industri og bolig 13 steder i Norge og Sverige. I tillegg til å varme kan fjernvarme og brukes til kjøling.

Elbillading

Siden 1895 har Statkraft produsert fornybar energi. Selskapet er i dag Europas største leverandør av elektrisk kraft fra fornybare kilder. Deres kraft bidrar i dag til å lade elbiler.

Grønt hydrogen

Dette er et nytt område som man sikter på å tilby innen kort. Grønn hydrogen er et klimavennlig alternativ til fossilt brensel for industrikunder og tungtransport til lands og til vanns. Her kan du lese mer om hvordan hydrogen fungerer.

Biomasseprodukter

Statkraft produserer biomasse til oppvarming og strømproduksjon. I begrepet biomasse ligger det blant annet tømmer, treflis og bark. Tømret som brukes er overskuddsmateriale fra trelastindustrien som bøyde og smale trestammer, avkapp, skalker og andre rester.

Er du på jakt etter en rimelig strømavtale da kan du sjekke ut NorgesEnergi eller Å Strøm.


Statkraft finansiell informasjon

Statkraft er et stort selskap med en betydelig finansiell styrke. Her er noen nøkkeltall som viser selskapets økonomiske situasjon:

 • Statkrafts driftsinntekter i 2021 var på 82,976 milliarder kroner.
 • Selskapets resultat etter skatt var i 2021 på 16,08 milliarder kroner.
 • Statkraft har en samlet installert kapasitet på 19,6 GW (gigawatt).
 • Selskapets totale produksjon i 2021 var 66,9 TWh (terawattimer).
 • Statkraft har en AAA-kredittvurdering fra både Moody’s og Standard & Poor’s.

Statkrafts finansielle styrke gir dem en betydelig fordel når det gjelder å investere i nye prosjekter og utvikle innovative teknologier og løsninger. Selskapet har en solid økonomisk posisjon som gjør at de kan ta risiko og investere i nye prosjekter som kan bidra til å utvide deres portefølje og styrke deres posisjon i det globale markedet for fornybar energi.

Selskapet har også en langsiktig strategi for å redusere sine klimagassutslipp og øke sin andel fornybar energi i produksjonsporteføljen. Man har satt seg mål om å være karbonnøytralt innen 2025 og ha 8 GW av sin installerte kapasitet innen sol- og vindkraft innen 2025. Disse målene vil bidra til å styrke Statkrafts posisjon som en av de ledende produsentene av fornybar energi i verden.

Statkrafts bærekraftstrategi er en integrert del av deres forretningsstrategi, og selskapet har implementert en rekke tiltak for å redusere sine klimagassutslipp og styrke sin bærekraftige praksis. Selskapet har et mål om å redusere sine egne klimagassutslipp med 50% innen 2030 og være karbonnøytralt innen 2050.

Statkraft har også et sterkt engasjement for å støtte lokal utvikling og sosial ansvarlighet i samfunnene hvor de opererer. Selskapet har en policy for samfunnsansvar og har utviklet en rekke program og initiativer for å støtte utvikling av lokalsamfunn og sosiale tiltak, samt å beskytte og bevare miljøet og økosystemene deres kraftverk og vindparker er lokalisert.

Om Statkraft

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og en av verdens ledende aktører innen dette feltet. Selskapet har en omfattende portefølje av energiproduksjon, med hovedfokus på vann- og vindkraft, men de har også investert i solenergi og bioenergi. Totalt har Statkraft ca 5300 ansatte i 21 land. Selskapets økonomiske styrke gir dem mulighet til å investere i nye prosjekter og teknologier som vil styrke deres posisjon i markedet for fornybar energi.

Statkraft har også et sterkt fokus på bærekraft og samfunnsansvar, med mål om å redusere sine klimagassutslipp og støtte lokal utvikling og sosiale tiltak. Dette engasjementet vil bidra til å styrke deres omdømme og posisjon som en av de ledende produsentene av fornybar energi i verden.

Alt i alt har Statkraft en imponerende portefølje av produkter og tjenester, en solid økonomisk posisjon og et sterkt engasjement for bærekraft og samfunnsansvar. Dette gjør dem til en viktig aktør innen fornybar energi og en potensiell partner for virksomheter som ønsker å redusere sine klimagassutslipp og investere i bærekraftige løsninger for energi.