Helgeland Kraft

Helgeland Kraft logoHelgeland Kraft produserer fornybar energi, utvikler strømnett til Helgeland og selger strøm til husholdninger og bedrifter i Norge.

Selskapet fokuserer på sin avtale 100 Fornybar strøm, med opprinnelsesgaranti. Avtalen tilbys kun i Nord-Norge og prisen er på 48,75 kr per måned i fastpris. Prisen på strømmen settes i etterkant per måned og inkluderer alle påslag og avgifter, samt opprinnelsesgaranti fra deres kraftverk på Helgeland.

Årlig forbruk:
 • Agva Spot-Kampanje
  Agva Spot-Kampanje
  • 8 øre tilbake på strømbruken 1 mån
  • Ingen bindingstid
  • Gjelder nye kunder og kunder uten et aktivt kundeforhold siste 12 mån
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr -96,77
  total øre/kWt: -0,60
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: -8 øre per kWt
  • Månedspris: 0 kr
  • Pris på papirfaktura: 9,90 kr
 • Standard spotavtale privat
  Standard spotavtale privat
  • 0 kr i påslag på strømbruken
  • Kun 49 kr i månedlig abonnementspris
  • Gjelder for nye og eksisterende kunder
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 60,33
  total øre/kWt: 0,38
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 1,90 øre per kWt
  • Månedspris: 35 kr
  • Pris på papirfaktura: 0 kr
 • Smart strømavtale
  Smart strømavtale
  • Spotpris Maks 2 øre/kWt
  • Fastbeløp 39 kr
  • Ingen bindingstid eller bruddgebyr
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 88,33
  total øre/kWt: 0,55
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 2,95 øre per kWt
  • Månedspris: 49 kr
  • Pris på papirfaktura: 0 kr
 • Å Spotpris
  Å Spotpris
  • Månedspris o kr
  • 4,95 øre/kWh i påslag på strømbruken
  • 200 kr i velkomstrabatt
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 149,40
  total øre/kWt: 0,93
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 6,90 øre per kWt
  • Månedspris: 49 kr
  • Pris på papirfaktura: 8,40 kr
 • Spotpris
  Spotpris
  • Spotpris - Følger timesprisen på strøm
  • Ingen bindingstid
  • Påslag på 5,62 øre
  Vis detaljer
  Sum månedlig påslag?
  kr 143,68
  total øre/kWt: 0,90
  annonse
  • Avtaledetaljer

  • Avtaletype: Timespot
  • Prisgaranti: 1 måneder
  • Betaling: etterskudd
  • Tilbud gyldig for: nye og eksisterende kunder
  • Prisendring varsles på: e-post
  • Prisinformasjon

  • Påslagspris: 5,62 øre per kWt
  • Månedspris: 61,25 kr
  • Pris på papirfaktura: 7,50 kr

Helgeland Kraft - alle strømprodukter

Selskapet tilbyr strømavtaler i elspotpris-regionene:
.
Kort oversikt over produkter og priser. Spotpris inkluderer påslaget per kWh. Fast pris inkluderer både strømpris og påslag per kWh.
Strømavtale Pris per kWt
Les de fullstendige avtalene på nettsiden til strømleverandøren.

100% Fornybar strøm (Helgeland Kraft)

Strømavtalen 100% Fornybar strøm, med opprinnelsesgaranti er Helgeland Kraft sin mest populære avtale og den som de fokuserer fronter på sin nettside. Avtalen inkluderer 100 % fornybar strøm fra deres kraftverk på Helgeland og tilbys kun til kunder i Nord-Norge.
Fastbeløp er 39 kr/mnd eller 48,75 kr med moms.

Denne avtalen tilbys kun til husholdningskunder i Nord-Norge.

Opprinnelsesgaranti er en ordning som premierer produsenter av ren energi. På den måten kan du over tid bidra til at energiproduksjonen i Europa endres, og at det blir produsert mindre fra skitne kilder som olje, kull og atom. Helgeland Kraft forplikter seg til å produsere like mye ren energi som du forbruker.

Prisen på avtalen settes i etterkant per måned og inkluderer alle påslag og avgifter, samt opprinnelsesgaranti fra deres kraftverk på Helgeland.

Avtalen betinger oppretting av eFaktura eller e-postfaktura. Tillegg for papirfaktura på kr. 35,- u/mva eller kr.43,75 m/mva.
Total pris for november 2021 var 51,9 øre/kWh uten moms.

Webspot (Helgeland Kraft)

Dette er en spotprisavtale til privatmarkedet du kan få uansett hvor du bor i landet. Avtalen følger timeprisen i området der du bor pluss avtalt fastbeløp og påslag til Helgeland Kraft.

Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel. Ved forventet årlig forbuk på større enn 50000 kWh er det produktet Espot som blir brukt.

Produktet webspot betinger efaktura eller epostfaktura og kan kun bestilles via denne siden. Efaktura-avtale tegnes i bank/nettbank, og epostfaktura bestilles hos Helgeland Kraft.

Pris for strømavtalen Webspot

Nord-Norge: Timepris + 3,7 øre/kWh og kr.0,-/mnd
Sør-Norge: Timepris + 4,63 øre/kWh og kr.0,-/mnd
Husholdningskunder i Nord-Norge er fritatt for mva.

Alle priser og påslag er inkludert kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning. For mer informasjon, se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Helgeland Kraft bilde


Om Helgeland Kraft

Helgeland Kraft AS er produsent av fornybar energi og utvikler strømnett til Helgeland. I tillegg selger Helgeland Kraft strøm til husholdninger og bedrifter i Norge. Helgeland Kraft består av divisjonene Nett, Strøm og Vannkraft. Helgeland Kraft har litt over 260 ansatte og har sitt hovedkontor i Mosjøen og avdelingskontorer i Brønnøysund, Sandnessjøen og Mo i Rana.

Selskapet ble omdannet til konsern 20. juni 2018 og eies av 14 kommuner på Helgeland. Helgeland Kraft Strøm AS er Helgelands største strømselskap og har over 90 % av husholdningskundene som finnes på Helgeland. I tillegg har selskapet 35 % omsetning utenfor Helgeland

De har som mål å være en aktiv verdiskaper og har en visjon son lyder som sier at Helgeland Kraft skal være en aktiv verdiskaper og ha høyt fokus på forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid. De skal være pålitelig, engasjert, nytenkende og tilgjengelig.

Linea AS har siden 2010 gjennomført omfattende fornying av nettet over hele Helgeland. Dette er et arbeid som fortsetter langt ut i 2020. Nettselskapet forvalter linjer på 8000 kilometer som tilsvarer Norge på langs 3,5 gang. 45 500 kunder får tilført strøm fra Helgeland Kraft Nett. Totalt distribueres det 6,5 TWh kraft i eget nett.

Helgeland Kraft Vannkraft AS har ansvar for utvikling og drift av kraftproduksjonen i 16 kraftverk på Helgeland. Selskapet er opptatt av å bygge anlegg som utnytter tilgjengelige vannressurser samtidig som de skal ivareta naturens verdier. Et av disse er, et av Norges vakreste vannkraftanlegg i Øvre Forsland, som ble åpnet i august 2015. Anlegget har fått internasjonal anerkjennelse for sin unike arkitektur og beliggenhet.

Helgeland Kraft AS
Telefon 7510 0000
Postboks 702
8654 Mosjøen
kundesenteret@helgelandkraft.no
Org.nr: 917 206 813 MVA